Latvijas Universitātes (LU) konsolidācijas ietvarā no 2024. gada 1. jūlija kopīgā Humanitāro zinātņu fakultātē (HZF) darbu turpinās vairākas LU struktūrvienības, apvienojot līdz tam pastāvošo Humanitāro zinātņu fakultāti, Teoloģijas fakultāti, Vēstures un filozofijas fakultāti, Filozofijas un socioloģijas institūtu, Latviešu valodas institūtu, Latvijas vēstures institūtu, Lībiešu institūtu un Starptautisko Indijas studiju institūtu. 

HZF piedāvā valodu un kultūras, filozofijas, vēstures un arheoloģijas, teoloģijas un reliģijpētniecības studijas astoņās bakalaura, septiņās maģistra un četrās doktora studiju programmās. 

Līdz Rakstu mājas atvēršanai LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā HZF studiju darbs norisināsies: 

  • Visvalža ielā 4a - valodu un kultūras studiju programmās;  
  • Aspazijas bulvārī 5 - vēstures un filozofijas studiju programmās; 
  • Raiņa bulvārī 19 - teoloģijas un reliģijpētniecības programmās.

Dekāna p.i.

Prof. Dace Balode