Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām Latvijas Universitātē un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas; studējošā izcelsmes valsts diplomātiskā iestāde (vēstniecība).

Minimālais apmaiņas prakses perioda termiņš ir 2 mēneši, maksimālais – 12 mēneši. Viena studiju līmeņa ietvaros, students var doties kopsummā līdz 12 mēnešu ilgā Erasmus+ studiju un/vai prakses mobilitātē.

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei un kandidātu atlase notiek fakultātē un to organizē attiecīgās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinators.

Universitāte nepiedāvā prakses vietas, tāpēc studentam pašam ir jāatrod un jāsarunā prakses vieta ārzemēs (Erasmus+ programmas valstīs).

Visbiežāk prasītie pieteikuma dokumenti ir sekojoši:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule;
 • Sertifikāts par svešvalodu zināšanu līmeni;
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).
 

Katram kandidātam jāiesniedz fakultātes koordinatoram aizpildīta un parakstīta LU pieteikuma forma Erasmus+ praksei un papildus dokumenti, ko pieprasa attiecīgā fakultāte. Fakultātes atlasīto kandidātu saraksts kopā ar pieteikuma anketām tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai.

Studentam ir jāsagatavo Prakses līgums (Learning Agreement)

Katram Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam obligāti ir jānoformē trīspusējais Prakses līgumu (Learning Agreement), kas ir viens no svarīgākajiem mobilitātes dokumentiem. Learning Agreement (LA) tiek noformēts pirms prakses mobilitātes. Lai noformētu LA, studentiem ir jāaizpilda Eiropas Komisijas izstrādātā LA forma prakses mobilitātei. Tā kā LU un daudzas citas LU partneraugstskolas pamazām pāriet uz Online Learning Agreement, tad studenti var izvēlēties pildīt papīra LA vai Online Learning Agreement (OLA). 

Links uz OLA platformu: https://www.learning-agreement.eu/start/.

Šajā platformā jāizveido savs profils un “Before the mobility” līgums, tad jāaizpilda viss prasītais. Pildot OnlineLearning Agreement 5. punktu kā “responsible person” jānomaina uz sava programmas direktora vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Tātad - kā “Contact person” lieciet fakultātes koordinatoru, bet kā “Responsibleperson” – programmas direktoru.

Kad viss prasītais aizpildīts, tad ar datora peli parakstīsiet OLA. Automātiski pēc parakstīšanas Jūsu OLA saņems Jūsu programmas direktors (tādēļ svarīgi pie Responsible person 5. solī norādīt tieši programmas direktoru). Pēc tam, kad programmas direktors būs parakstījis, tad automātiski e-pasts tiks nosūtīts gan Jums par to, ka OLA ir parakstīts, gan uzņemošās puses (partneraugstskolas/uzņēmuma/organizācijas)koordinatoram ar uzaicinājumu parakstīt OLA. Kolīdz tiks izdarīts arī tas, Jūs saņemsiet informāciju, ka OLA ir parakstīts.

Kad saņemsiet visus 3 parakstus, saglabājiet to PDF failā un nosūtiet Mobilitātes nodaļai (Sintijai Maculevičai).

Pirms dokumentu pildīšanas jāizrunā ar programmas direktoru un uzņemošo pusi par prakses uzdevumiem un iespējamo kredītpunktu apjomu.

Mobilitātes nodaļa aicinās parakstīt Finansējuma līgumu, kad būs parakstīts LA no visām 3 pusēm.

 • Regulāri jāpārbauda e-pasts

Šajā periodā, ir ļoti svarīgi katru dienu pārbaudīt savu e-pastu, lai nepalaistu garām svarīgu informāciju, un savlaicīgi atbildētu uz saņemtajām vēstulēm.

 • Jāparaksta Erasmus+ prakses finansējuma līgums

Kad LA tiek nosūtīts Mobilitātes nodaļai, ir jāgaida uzaicinājums uz tikšanos, lai  parakstītu finansējuma līgumu.

 • OLS tests

Pirms un pēc mobilitātes visiem Erasmus+ studentiem jāveic savu svešvalodas prasmju novērtējums Tiešsaistes Valodas atbalsta rīkā (OLS). Piekļuvi OLS testa izpildei piešķir Mobilitātes nodaļa.

 • Jānokārto formalitātes

Lai veiksmīgi nokārtotu visas saistības ar LU pirms dalības Erasmus+ prakses mobilitātē, studentam nepieciešams nokārtot sekojošas formalitātes:

1) jānoformē iesniegums dekānam sakarā ar praksi ārvalstīs pie savas programmas lietvedes/metodiķes;

2) reģistrācijas nedēļas laikā LUISā jāreģistrējas tekošajam mācību semestrim, ja prakse ir uzsākta semestra sākumā

4) atbilstoši LU studiju līguma maksājuma grafikam, jāsamaksā studiju maksa par tekošo semestri

 • Informēt Mobilitātes nodaļu un fakultātes koordinatoru par prakses uzsākšanu, ierodoties uzņemošajā iestādē;
 • Finansējuma īgumā norādītajā datumā jāiesniedz “Starpatskaite (praksei)”, nosūtot to e-pastā Mobilitātes nodaļai;
 • Sagatavot “ERASMUS+ Learning Agreement” During the Mobility, ja nepieciešams, nosūtīt to e-pastā Mobilitātes nodaļai.

30 kalendāra dienu laikā pēc mobilitātes perioda beigām studējošajam Mobilitātes nodaļā ir jāiesniedz sekojoši atskaites dokumenti:

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ mobilitāti praksei un tās noteikumiem, formalitāšu kārtošanu un atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie sava fakultātes Starptautiskās sadarbības koordinatora vai Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā.

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ prakses mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā, iepriekš saskaņojot vizītes laiku.

Kontaktpersona:

Sintija Maculeviča
Nodaļas vadītāja Raiņa bulvāris 19, 134. telpa
Tālr.:  +371 67033968
E-pasts:  sintija.maculevica@lu.lv