Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauranti, maģistranti, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām Latvijas Universitātē un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas; studējošā izcelsmes valsts diplomātiskā iestāde (vēstniecība).

Erasmus+ prakses mobilitātes perioda ilgums var būt no 2 līdz 12 mēnešiem.

Viens un tas pats students var piedalīties mobilitātes periodos, kas kopumā nepārsniedz 12 mēnešus vienā studiju ciklā, neatkarīgi no mobilitātes pasākumu skaita un veida. 

Informācija par prakses piedāvājumiem.

Ar jautājumiem par Erasmus+ mobilitāti praksei un tās noteikumiem, formalitāšu kārtošanu un atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā.

Kontaktpersona:

Sintija Maculeviča Nodaļas vadītāja Raiņa bulvāris 19, 134. telpa Tālr.:  +371 67033968 E-pasts:  sintija.maculevica@lu.lv