Nāc studēt humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē!
Ja tevi saista vēsture, arheoloģija, filozofija, reliģija, teoloģija, valodas, literatūra, folklora, teātra vēsture un dramaturģija – humanitāro zinātņu studijas ir tava īstā izvēle.

Valoda, kultūra, vēsture, reliģija ir pamatjomas, bez kurām nevar pastāvēt sabiedrība. Tieši humanitārās zinātnes palīdz saprast pagātnes kultūras mantojumu, vēstures līkločus un tagadnes sabiedriskos procesus. Cilvēki ar humanitāro izglītību vislabāk zina, kā saglabājams un uzturams valstiskums, latviešu valoda un nacionālās kultūras vērtības.

Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF)

Starpdisciplināras valodu un kultūru studiju programmas (vairāk nekā 20 studiju valodu!), radoša un multilingvāla studiju vide, kompetenti un savā jomā atzīti mācībspēki, tostarp ārvalstu docētāji, kuri māca savu dzimto valodu. Fakultātei ir cieša sadarbība ar dažādu valstu vēstniecībām, institūtiem, starptautiskiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, kas paplašina valodu apguves un prakses iespējas studentiem.

Kļūsti par tulku, tulkotāju, valodu pasniedzēju, redaktoru, muzeja speciālistu, kultūras projektu vadītāju, mārketinga satura speciālistu, ekspertu, pētnieku vai strādā jebkurā jomā, kur nepieciešami valodu un kultūru speciālisti.

HZF var studēt šādās bakalaura līmeņa studiju programmās:

Vēstures un filozofijas fakultāte (VFF)

Studijas fakultātē ir iespēja kļūt par zinošu, daudzpusīgu un pieprasītu nozares speciālistu. Vēstures un arheoloģijas nodaļā studenti specializējas vispārīgajā vēsturē, Latvijas vēsturē un kultūras mantojumā, turklāt VFF ir vienīgā vieta Latvijā, kur iespējams studēt arheoloģiju, teorētiskās zināšanas nostiprinot arheoloģiskajos izrakumos. Filozofijas un ētikas nodaļā tiek apgūts zināšanu kopums visās filozofijas apakšdisciplīnās, no ētikas un estētikas līdz pat politiskajai filozofijai. Fakultāte piedāvā pretimnākošu un daudzveidīgu studiju vidi, kur attīstīt daudzpusīgas zināšanas, analītisko un kritisko domāšanu, kas paver iespējas strādāt daudzās jomās.

Kļūsti par arhīva speciālistu, muzeja darbinieku, zinātnisko institūtu pētnieku, arheologu, skolotāju, mediju satura veidotāju, ekspertu valsts pārvaldē, publicistu.

VFF var studēt šādās bakalaura līmeņa studiju programmās:

Teoloģijas fakultāte (TF)

LU Teoloģijas fakultāte piedāvā iegūt plašu un kvalitatīvu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju kultūras kontekstā. Teoloģijas studijās tiek iegūta pamatizpratne par kristietības un dažādu citu reliģiju (islāma, jūdaisma, budisma, hinduisma u. c.) uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos; iemaņas reliģisku norišu pētniecībā. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte ir vienīgā akadēmiskā institūcija Latvijā, kurā iespējams iegūt gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora grādu visās teoloģijas un reliģiju pētniecības jomās starptautiski akreditētās studiju programmās. Fakultāte sadarbojas ar visām konfesijām, kā arī ar citu reliģiju kopienām Latvijā, uzsverot zinātniski kritisku pieeju teoloģijas un reliģiju pētniecības jautājumiem.

Kļūsti par reliģijpētnieku, teologu, pētnieku, garīgo līdzgaitnieku, baznīcas vēsturnieku vai speciālistu reliģijas izglītības jomā.

TF var studēt šādā bakalaura līmeņa studiju programmā:

Dalīties

Saistītais saturs

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!
20.06.2022.

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!

Nāc studēt sociālās zinātnes Latvijas Universitātē!
13.06.2022.

Nāc studēt sociālās zinātnes Latvijas Universitātē!

Nāc studēt dabaszinātnes Latvijas Universitātē!
03.06.2022.

Nāc studēt dabaszinātnes Latvijas Universitātē!