Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas - bakalaura studiju programma

Studijas sniedz dziļu, patiesu priekšstatu par Vidējo Austrumu un Austrumāzijas kultūrām un sabiedrībām visā to daudzšķautņainībā – pagātnē un tagadnē, vienlaikus piedāvājot valodu apguvi. Ņemot vērā Āzijas pieaugošo lomu mūsdienu pasaulē, šīs zinašanas noderēs pat tad, ja students nākotni saistīs ar citu jomu.

 

Programmas vadītājs

Dr. hist., vad. pētnieks Kaspars Kļaviņš

Ieskats kursu piedāvājumā:

Starpkultūru attiecības un mūsdienu sakari starp Eiropu un Āziju
Āzijas un Eiropas kultūras un literatūras vērtības un idejas komparatīvā perspektīvā
Reģionālo kultūru reliģiskā paradigma: sakrālie teksti un hermeneitika
Austrumāzijas reģions un valodas
Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģions un valodas
Islāma un arābu kultūra globālā kontekstā
Ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu, franču, vācu u. c. valodas
 

Darbs ārlietu jomā, diplomātiskajā dienestā, vēstniecībās, pilsētu un reģionu pārvaldē, pašvaldībās, tūrisma industrijā, kultūras jomā, starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Iegūtā kvalifikācija dod iespēju strādāt arī citās ES valstīs un ES institūcijās.
 

Pilna laika klātiene – 3 gadi (6 semestri)

Studiju maksa gadā - 2200 EUR. 2021. gada rudens semestrī maksas vietas - tiks precizētas

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:
CE angļu valodā, CE latviešu valodā, CE matemātikā.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:
atzīme angļu valodā, atzīme latviešu valodā, vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Ja ir citu valodu (franču, vācu, ķīniešu, japāņu, korejiešu, arābu) prasme, reģistrējoties studijām, jāuzrāda to apliecinoši dokumenti. Iepriekšējas minēto valodu prasmes nodrošina iespēju apgūt attiecīgās valodas moduli.