Projekta nosaukums:

Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē

Projekta pieteikuma numurs:

1.1.1.5/19/A/003

Projekta īstenošanas termiņš:

01.05.2019. - 30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums:

2,5 milj. EUR; atbalsta apjoms: 100%; no tās: ERAF finansējums 85% un valsts budžeta finansējums 15% 

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. fiz. Aigars Atvars

Projekta vadītāja asistents:

Dr. fiz. Arnolds Ūbelis

Projekta administratīvā vadītāja:

Dina Bērziņa

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir Latvijas Universitātei (LU) piesaistīt augsta līmeņa ERA zinātnieku (ERA Chair), kurš LU attīstīs augstas kvalitātes pētījumus kvantu optikas un fotonikas jomā un tādejādi cels LU zinātniskās pētniecības kvalitāti un starptautisko atpazīstamību.

 Projekta galvenās darbības:

D1 – ERA zinātnieka izvēle un pieņemšana darbā,

D2 – ERA zinātnieka grupas atlase un pieņemšana darbā,

D3 – ERA zinātnieka un viņa grupas pētnieciskā darbība,

D4 – Augstvērtīgu projektu pieteikumu gatavošana,

D5 – Stratēģijas izstrāde un strukturālo reformu ieviešana,

D6 – Komunikācija, tīklošanās un rezultātu izplatīšana,

D7 – Projekta vadīšana.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos – 24 raksti; no tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 8 raksti

Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana – 6 projektu pieteikumi

Zinātnisku konferenču organizēšana Latvijā “kvantu optikas un fotonikas” jomā – 2 starptautiskas konferences

Tehnoloģiju tiesības – 2 patentu pieteikumi

Lekciju kursa izstrāde, kurš iekļaujas "kvantu optikas un fotonikas" jomā – 1 lekciju kursa materiālu komplekts

Izstrādāta “Cilvēkresursu stratēģija pētniekiem” – 1 dokuments

Izstrādāta stratēģija ilgtspējīgai kvantu optikas un fotonikas pētniecībai Latvijas Universitātē – 1 dokuments

Projekta detalizētā mājas lapa (ENG): https://www.erachair.lu.lv/

ERA Chairs vakances sludinājums (EURAXESS)

ERA Chairs vakances apraksts

ERA Chairs vakances sludinājums (EURAXESS) - 2. kārta

ERA Chairs vakances apraksts - 2.kārta

ERA Chair komandas vakanču sludinājums (EURAXESS)

Vadošais pētnieks/viespētnieks - 2 vakances

Pētnieks/viespētnieks

Vadošais pētnieks/viespētnieks

 

1. Pārskats par projekta izpildi: 01.05.2019 – 12.03.2020.

2. Pārskats par projekta izpildi: 13.03.2020 – 12.06.2020.

3. Pārskats par projekta izpildi: 13.06.2020 – 12.09.2020.

4. Pārskats par projekta izpildi: 13.09.2020 – 12.12.2020.

5. Pārskats par projekta izpildi: 13.12.2020. – 12.03.2021.

6. Pārskats par projekta izpildi: 13.03.2020. – 12.06.2021.

7. Pārskats par projekta izpildi: 13.07.2021. – 12.09.2021.

8. Pārskats par projekta izpildi: 13.09.2021. – 12.12.2021.

9. Pārskats par projekta izpildi: 13.12.2021. – 12.03.2022.

10. Pārskats par projekta izpildi: 13.03.2022. – 12.06.2022.

11. Pārskats par projekta izpildi: 13.06.2022. – 12.09.2022.

12. Pārskats par projekta izpildi: 13.09.2022. – 12.12.2022.

13. Pārskats par projekta izpildi: 13.12.2022. - 12.03.2023

14. Pārskats par projekta izpildi: 13.03.2023. – 12.06.2023.

15. Pārskats par projekta izpildi: 13.06.2023. – 12.09.2023.

16. Pārskats par projekta izpildi: 13.09.2023. – 30.11.2023.

 
Pēdējās izmaiņas veiktas