Erasmus+ prakses mobilitātes finansiālie nosacījumi

Mobilitātes realizēšanai students saņem Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar ceļošanu un uzturēšanos ārvalstīs saistītos izdevumus.

Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no Eiropas Komisijas līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas ikmēneša likmes Erasmus+ prakses mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Mobilitātes perioda faktisko finansējumu nosaka, reizinot gala mērķa valstij atbilstošo mēneša likmi ar mobilitātes perioda mēnešu skaitu. Nepilna mēneša gadījumā attiecināmais finansējums tiek noteikts reizinot nepilnā mēneša dienas ar 1/30 daļu viena mēneša vienības izmaksu

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ Finansējuma līguma parakstīšanas LU izmaksā studentam avansa maksājumu 90% apmērā no kopējās noteiktās mobilitātes finansējuma summas.

Atskaites dokumentu iesniegšana Erasmus+ mobilitātes beigās, uzskatāma par studenta pieprasījumu mobilitātes finansējuma noslēguma maksājumam (10% apmērā) Universitāte 45 kalendāra dienu laikā izmaksā studentam noslēguma maksājumu vai pieprasa izmaksātā mobilitātes finansējuma atmaksu (ja mobilitātes periods ir ticis saīsināts).

 

Erasmus+ ikmēneša stipendijas likmes prakses mobilitātei 2023./2024. ak. gadā