Ziema

Zvaigžņotā DEBESS 2016/17. gada ZIEMA (234)  SATURS    Pirms 40 gadiem "Zvaigžņotajā debesī"  – 2.lpp. Jaunas iespējas kosmisko gravitācijas viļņu meklējumiem. A.Balklavs "Venēras-9" un "Venēras-10" zinātniskais veikums. E.Mūkins   Zinātnes ritums  – 3.lpp. Kurts Švarcs. Saules koronas noslēpumi.   Atklājumi  – 10.lpp.   Irena Pundure. Gaia ieguvusi miljardzvaigžņu 3D karti.   Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 13.lpp. Jānis Jaunbergs. Titāna darvas ezeri. Šoziem atceramies: I.D. Valfrīds Osvalds (23.XII 1916.) – 100. Raitis Misa. Solis tuvāk zvaigznēm.   Apspriedes un sanāksmes  – 24.lpp. Jānis Balodis. Copernicus kļūst par iespaidīgu biznesu. Kārlis Bērziņš. Eiropas jauno radioastronomu konference latviešu centrā Vācijā. Šoziem atceramies: I.D. Milda Zepe (18.III 1917.) – 100.   Atskatoties pagātnē  – 36.lpp.   Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (nobeigums).   Skolu jaunatnei  – 40.lpp.   Dmitrijs Bočarovs, Jānis Timošenko, Dmitrijs Docenko, Andrejs Cēbers, Arnis Katkevičs. Latvijas 41. atklātā fizikas olimpiāde. I.P. Parakstīts Latvijas zinātnes attīstībai nozīmīgs līgums ar CERN.   Amatieriem  – 49.lpp.   Agnese Zalcmane. Brauciens uz pilnu Saules aptumsumu Sulavesi salā (nobeigums). Mārtiņš Keruss. 16. astronomijas amatieru salidojums Starspace observatorijā. Mārtiņš Gills. Publiski apskatāmie saules pulksteņi Latvijā 2011-2015 (nobeigums). Ilgonis Vilks. Zvaigžņu svītru fotogrāfijas.   Kosmosa tēma mākslā  – 57.lpp.   Jevgenijs Limanskis. Saules aptumsumi filatēlijā.   Hronika  – 58.lpp.   Ilgmārs Eglītis. LU Astronomijas institūta pētījumi un zinātniski organizatoriskā darbība 2015.gadā. Irena Pundure. 4. oktobris – Zvaigžņotā Debess Latvijas Zinātņu akadēmijā. Jevgenijs Limanskis. Mārtiņam Bucleram – 150.   Ierosina lasītājs  – 69.lpp.   Arturs Balklavs-Grīnhofs. Astromaģija, kuru dēvē par astroloģiju (nobeigums). Ēvalds Apinis. Astroloģija-pareģojumi? Ēvalds Apinis. Nākošiem gadu simtiem Latvijai – Saules pulksteni!   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2016/17. gada ziemā.  – 73.lpp.   Pirmo reizi "ZvD": Arnis Katkevičs   Contents. Содержание  - 80.lpp.   Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2017. gadam (Sastādītājs Juris Kauliņš)