Sanskrita teksta fragments

Latvijas Universitātes (LU) Starptautiskais Indijas studiju institūts (SISI) aicina pieteikties atjaunotajai tālākizglītības programmai “Sanskrits I”.

Šajā programmā klausītājiem tiks sniegtas pirmās pamatzināšanas par sanskritu – vienu no senākajām indo-eiropiešu saimes valodām, Indijas seno rakstu un reliģisko rituālu valodu, kura vēl joprojām tiek izmantota akadēmiskajā pētniecībā, reliģiskajos rituālos un arī mūsdienu sarunvalodā. Klausītāji iepazīst sanskrita alfabētu un fonētiku, īpašu uzmanību pievēršot skaņu izrunai, gūst ieskatu sanskrita gramatikas pamatos un attīsta prasmi tulkot un veidot vienkāršas frāzes un teikumus.

Kursa laikā klausītāji iemācās rakstīt un izrunāt sanskrita alfabēta burtus, apgūst galvenos sanskrita gramatikas likumus un pamatprincipus. Tiek iegūtas prasmes lēni un pareizi izlasīt tekstu sanskritā, tulkot un pielietot vienkāršas frāzes un teikumus, kā arī pareizi un ar izpratni rakstīt apgūtos jaunos vārdus un frāzes.

Tālākizglītības programmu docē LU asociētā profesore Agita Baltgalve.

Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes. 

Sekmīgi beidzot kursu, tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.  

Pieteikšanās 2022. gada rudens semestra tālākizglītības kursiem notiek, aizpildot reģistrēšanās anketu elektroniski. 

Informāciju par kursu norisi iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: indija@lu.lv

Dalīties

Saistītais saturs

LU Starptautiskais Indijas studiju institūts aicina pieteikties tālākizglītības programmām
13.10.2022.

LU Starptautiskais Indijas studiju institūts aicina pieteikties tālākizglītības programmām

Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem
12.10.2022.

Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem

Viesprofesore veicinās Indijas intelektuālā mantojuma apguvi Latvijas Universitātē
18.02.2022.

Viesprofesore veicinās Indijas intelektuālā mantojuma apguvi Latvijas Universitātē