Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē* Pieteikties SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas studiju ievadprogramma Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse I Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse II Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse III Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse IV Pieteikties SISI 64
Hatha jogas praktikums I Pieteikties SISI 64
Hatha jogas praktikums II Pieteikties SISI 64
Ievads Āzijas pētniecībā I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)* HZF 32 160,00
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64
 

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Maija Gultniece
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ceturtā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola: ziņu datu analīzes pamati (Baltic Summer School of Digital Humanities: Essentials News Data Mining) Pieteikties SZF*** 32 Bezmaksas**
Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse* SZF 32 80,00
Dizaina domāšana bibliotēkās* SZF 16 50,00
Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās* SZF 48 150,00
Inovāciju attīstīšana bibliotēkās* SZF 32 80,00
Izglītības iestādes bibliotekārs* SZF 64 170,00
Praktiskā pētniecība bibliotēkās* SZF 32 80,00
 

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

** Programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

***Atbildīgā par īstenošanu:
Baiba Holma
LU SZF asociētā profesore
Tel.: 26405619
E-pasts: baiba.holma@lu.lv

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Biznesa analītika ar Power BI BVEF VUMC 160 512,00
Biznesa datu analīze BVEF VUMC 80 360,00
Ceturtā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola: ziņu datu analīzes pamati (Baltic Summer School of Digital Humanities: Essentials News Data Mining) Pieteikties SZF*** 32 Bezmaksas**
Datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes finanšu vadībā BVEF VUMC 160 512,00
Informācijas tehnoloģiju izmantošana grāmatvedībā: no pamatiem līdz prognozēšanai BVEF VUMC 160 512,00
 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

** Programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

***SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Baiba Holma

LU SZF asociētā profesore
Tel.: 26405619
E-pasts: baiba.holma@lu.lv

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ceturtā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola: ziņu datu analīzes pamati (Baltic Summer School of Digital Humanities: Essentials News Data Mining) Pieteikties SZF*** 32 Bezmaksas**
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00
Ievads C# programmēšanā BVEF VUMC 160 512,00
Ievads datu bāzēs BVEF VUMC 160 512,00
Ievads Java programmēšanā  BVEF VUMC 160 512,00
Ievads programmatūras testēšanā QT1 BVEF VUMC 160 512,00
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas biznesā BVEF VUMC 160 512,00
NoCode: Ātra un droša tīmekļa lietotņu izstrāde, neizmantojot kodu un programmēšanu BVEF VUMC 160 512,00
Organizāciju vadības sistēmu digitālā transformācija BVEF VUMC 160 512,00
Python programmēšanas valoda  BVEF VUMC 160 512,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
Tīmekļa vietņu dizains, izstrāde, SEO un digitālā komunikācija (e-pasti, SMS, soc. tīkli) BVEF VUMC 160 512,00

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

** Programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

***Atbildīgā par īstenošanu:
Baiba Holma

LU SZF asociētā profesore
Tel.: 26405619
E-pasts: baiba.holma@lu.lv

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Telpaugu kopšana Pieteikties Botāniskais dārzs 12

80,00
(klausītājiem)

66,12
(studentiem)

Izglītība praksē: izziņas modelis mutvārdu vēsturē jeb ievads dzīvesstāstu intervēšanā un vērtējuma perspektīvas FSI 8 Bezmaksas
Jogas studiju ievadprogramma Pieteikties SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas tradīcija un prakse I Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse II Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse III Pieteikties SISI 64
Jogas tradīcija un prakse IV Pieteikties SISI 64
Hatha jogas praktikums I Pieteikties SISI 64
Hatha jogas praktikums II Pieteikties SISI 64
Sagatavošanas kursi 12. klases valsts pārbaudījumiem  PMC 112 159,00
Sagatavošanas kursi 12. klases valsts pārbaudījumiem (4 mēneši) Pieteikties PMC 56 114,00
Sagatavošanas kursi 12. klases valsts pārbaudījumiem angļu valodā (2 mēneši) Pieteikties PMC 40 84,00
 

Botāniskais dārzs
Atbildīgā par īstenošanu:
Līna Kriķe
LU Botāniskā dārza biroja administratore
Tel.: 67450852
E-pasts: lina.krike@lu.lv

FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Māra Zirnīte
LU FSI pētniece
Tel.: 28385810
E-pasts: mara.zirnite@lu.lv

PMC – Pirmsstudiju mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Sarmīte Miltiņa
direk​tore
Tel.: 67034892, 20279199
E-pasts: sarmite.miltina@lu.lv

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Maija Gultniece
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Digitālās pamatprasmes darbam internetā BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes darbam tiešsaistē BVEF VUMC 160 512,00
Kultūras pasākumu organizēšana tiešsaistē BVEF VUMC 160 512,00

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē* KC 8

880,00
(12 cilvēku grupai)

Radošs pašizpausmes seminārs* KC 4

510,00
(8 cilvēku grupai)

Klausīšanās māksla* KC 4

510,00
(15 cilvēku grupai)

Emocionālais intelekts* KC 4 510,00
(20  cilvēku grupai)
Konflikti. To risināšana* KC 4
Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20  cilvēku grupai)

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm* KC 2

250,00
(10 cilvēku grupai)

Laika plānošana* KC 2 250,00
(20 cilvēku grupai)
Mans bērns karjeras izvēles priekšā* KC 2
Karjeras izvēle* KC 80 min.

165,00
(20 cilvēku grupai)

 

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Biznesa WEB projektu un komandas vadīšanas prasmes digitālajā vidē BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes projektu vadīšanā BVEF VUMC 160 512,00
IT projektu izstrāde un plānošana BVEF VUMC 160 512,00

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Strukturētas autisma izvērtēšanas instrumentu lietošana psiholoģiskās novērtēšanas procesā PPMF 40 Bezmaksas*
Strukturētās autisma izvērtēšanas instrumentu mācīšana PPMF 40 Bezmaksas*

* Programma tiek īstenota ESF projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros"

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Digitālā mārketinga tehnoloģijas BVEF VUMC 160 512,00
Digitālais mārketings BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un biznesa digitalizācija BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00
Inovatīvais mārketings uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijā BVEF VUMC 160 512,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse Pieteikties PPMF 160

240,00
(LU darbiniekiem)

320,00
(citu augstskolu darbiniekiem)

Biznesa analītika ar Power BI BVEF VUMC 160 512,00
Biznesa WEB projektu un komandas vadīšanas prasmes digitālajā vidē BVEF VUMC 160 512,00
Datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel BVEF VUMC 160 512,00
Digitālā mārketinga tehnoloģijas BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās pamatprasmes darbam internetā BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes darbam tiešsaistē BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00
Digitālās prasmes finanšu vadībā  BVEF VUMC 160 512,00
Digitālās prasmes projektu vadīšanā BVEF VUMC 160 512,00
IT projektu izstrāde un plānošana BVEF VUMC 160 512,00
Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20 cilvēku grupai)

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Tūrisma gidu tālākizglītības programma:* HZF 176 1430,00
1. Gidprasmības pamati* HZF 32 260,00
2. Rīgas toponīmikas kultūras avoti* HZF 32 260,00
3. Rīgas ielu semiotika* HZF 32 260,00
4. Rīgas urbānā mitoloģija* HZF 16 130,00
5. Vācbaltiešu literatūra Latvijā* HZF 32 260,00
6. Runas prasme: teorija un prakse* HZF 32 260,00

 

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Ingus Barovskis
LU HZF pētnieks
Tel.: 28695642
E-pasts: ingus.barovskis@lu.lv

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 
Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Digitālās kompetences personāla vadībā BVEF VUMC 160 512,00
Jaunuzņēmums (start-up) un tā darbības digitalizācija BVEF VUMC 160 512,00
Uzņēmumu vadītāju digitālo kompetenču pilnveide BVEF VUMC 160 512,00
Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai BVEF VUMC 160 512,00

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Informācija par mācībām: 
Tel.: 29198484
E-pasts: profesionalis@lu.lv

 

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64
*Spāņu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Krievu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Portugāļu valoda iesācējiem I** HZF 32 200,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)*** HZF 32 160,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)*** HZF 32 160,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Margarita Spirida
LU HZF Lietišķās valodniecības centra vadītāja
Tel.: 67034918
E-pasts: margarita.spirida@lu.lv
***Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Kursi redzes aprūpes speciālistiem:

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Redzes funkciju novērtēšanas metodes FMOF 32 300,00
Presbiopijas korekcija FMOF 32 300,00
Redzes korekcija ar kontaktlēcām FMOF 32 300,00
Akomodācijas un verģences darbības traucējumi FMOF 32 300,00

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Kontaktinformācija:
Tel.: 67033940
E-pasts: opto.metodike@lu.lv
Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga (430. telpa)

 

 

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv