Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē* SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas studiju ievadprogramma SISI 64
Jogas tradīcija un prakse I SISI 64
Jogas tradīcija un prakse II SISI 64
Hatha jogas praktikums 1 SISI 64
Hatha jogas praktikums 2 SISI 64
Ievads Āzijas pētniecībā I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)* HZF 32 160,00
Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)* HZF 32 160,00
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64

 

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Iveta Murāne
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Izglītības iestādes bibliotekārs* SZF 64 170,00
Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās* SZF 48 150,00
Praktiskā pētniecība bibliotēkās* SZF 32 80,00
Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse* SZF 32 80,00
Inovāciju attīstīšana bibliotēkās* SZF 32 80,00
Dizaina domāšana bibliotēkās* SZF 16 50,00

 

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai*  BVEF VUMC 160 400,00
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana* BVEF VUMC 80 360,00
Statistikas metodes un to pielietošana* BVEF VUMC 96 360,00
Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa datu analīze BVEF VUMC 80 360,00
Moderna biznesa inteliģence ar PowerBI* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valoda Java* BVEF VUMC 80 360,00
Ievads programmatūras testēšanā QT1* BVEF VUMC 80 360,00
Programmatūras testēšanas automatizācija QA2* BVEF VUMC 80 360,00
Python programmēšana modernu Web lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa analītika ar Excel un PowerBI*  BVEF VUMC 160 512,00
Biznesa procesu, datu organizācija un analīze*  BVEF VUMC 160 400,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Java programmēšanas pamati*  BVEF VUMC 160 512,00
Programmatūras testēšana* BVEF VUMC 160 512,00
Python programmēšanas valoda tīmekļa lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 160 512,00
Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valoda Java* BVEF VUMC 80 360,00
Programmatūras testēšanas automatizācija QA2* BVEF VUMC 80 360,00
Python programmēšana modernu Web lietotņu izstrādei* BVEF VUMC 80 360,00
Ievads programmatūras testēšanā QT1* BVEF VUMC 80 360,00
Multimediju tehnoloģijas* BVEF VUMC 80 360,00
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa procesu, datu organizācija un analīze* BVEF VUMC 168 400,00
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmuma mārketinga stratēģijā* BVEF VUMC 160 400,00
Digitālais mārketings*  BVEF VUMC 160 400,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Telpaugu kopšana Botāniskais dārzs 12

80,00
(klausītājiem)

66,12
(studentiem)

Izglītība praksē: izziņas modelis mutvārdu vēsturē jeb ievads dzīvesstāstu intervēšanā un vērtējuma perspektīvas FSI 8 Bezmaksas
Jogas tradīcija un prakse I SISI 64

320,00
(klausītājiem)

246,46
(studentiem)

Jogas tradīcija un prakse II SISI 64
Hatha jogas praktikums 1 SISI 64
Hatha jogas praktikums 2 SISI 64

 

Botāniskais dārzs
Atbildīgā par īstenošanu:
Līna Kriķe
LU Botāniskā dārza biroja administratore
Tel.: 67450852
E-pasts: lina.krike@lu.lv

FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Māra Zirnīte
LU FSI pētniece
Tel.: 28385810
E-pasts: mara.zirnite@lu.lv

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts
Atbildīgā par īstenošanu:
Iveta Murāne
LU SISI lietvede
Tel.: 24821433
E-pasts: indija@lu.lv

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē* BVEF VUMC 80 360,00
Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju izstrāde un vadīšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00
Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē*  BVEF VUMC 160 400,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē* KC 8

880,00
(12 cilvēku grupai)

Radošs pašizpausmes seminārs* KC 4

510,00
(8 cilvēku grupai)

Klausīšanās māksla* KC 4

510,00
(15 cilvēku grupai)

Emocionālais intelekts* KC 4 510,00
(20  cilvēku grupai)
Konflikti. To risināšana* KC 4
Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20  cilvēku grupai)

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm* KC 2

250,00
(10 cilvēku grupai)

Laika plānošana* KC 2 250,00
(20 cilvēku grupai)
Mans bērns karjeras izvēles priekšā* KC 2
Karjeras izvēle* KC 80 min.

165,00
(20 cilvēku grupai)

 

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Programmu un portfeļu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa projektu un komandas vadīšana* BVEF VUMC 160 400,00
IT projektu vadīšana* BVEF VUMC 160 400,00
Praktiskā projektu vadīšana* Pieteikties BVEF VUMC 160 400,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings* BVEF VUMC 80 360,00
Multimediju tehnoloģijas* BVEF VUMC 80 360,00
Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde*  BVEF VUMC 160 400,00
Digitālā mārketinga instrumenti: Sociālo tīklu mārketings un Google Ads*  BVEF VUMC 160 400,00
Jaunuzņēmums (start-up) un tā darbības digitalizācija*  BVEF VUMC 160 400,00
Praktiskais mārketings*  BVEF VUMC 160 400,00
Personīgā zīmola veidošana: Mērķtiecīga un jēgpilna komunikācija ar sabiedrību* BVEF VUMC 12 598,95
Mediju komunikācija un publiskā runa* BVEF VUMC 12 598,95
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse Pieteikties PPMF 160

240,00
(LU darbiniekiem)

320,00
(citu augstskolu darbiniekiem)

Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem* KC 3

340,00
(20 cilvēku grupai)

Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Programmu un portfeļu vadīšana * BVEF VUMC 80 360,00
Personīgā zīmola veidošana: Mērķtiecīga un jēgpilna komunikācija ar sabiedrību* BVEF VUMC 12 598,95
Mediju komunikācija un publiskā runa* BVEF VUMC 12 598,95
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaitē* BVEF VUMC 160 400,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* SZF 80 360,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām* SZF 48 216,00

 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KC – Karjeras centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Siliņa
LU KC karjeras konsultante
Tel.: 67034410
E-pasts: dace.silina@lu.lv

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova
LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034798
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Sandra Cīrule
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore
Tel.: 29195579
E-pasts: sandra.cirule@gmail.com

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Tūrisma gidu tālākizglītības programma:* HZF 176 1430,00
1. Gidprasmības pamati* HZF 32 260,00
2. Rīgas toponīmikas kultūras avoti* HZF 32 260,00
3. Rīgas ielu semiotika* HZF 32 260,00
4. Rīgas urbānā mitoloģija* HZF 16 130,00
5. Vācbaltiešu literatūra Latvijā* HZF 32 260,00
6. Runas prasme: teorija un prakse* HZF 32 260,00
Tūrisma produktu izstrāde un mārketings* BVEF VUMC 160 400,00

 

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Ingus Barovskis
LU HZF pētnieks
Tel.: 28695642
E-pasts: ingus.barovskis@lu.lv

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Biznesa projektu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Dizaina domāšana uzņēmējiem BVEF VUMC 80 360,00
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai* BVEF VUMC 80 360,00
Komandas darba vadīšanas ABC* BVEF VUMC 80 360,00
Produkta veidošana un pārdošana* BVEF VUMC 80 360,00
Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā* BVEF VUMC 80 360,00
Praktiskā projektu vadība* BVEF VUMC 161 640,30
IT projektu vadība* BVEF VUMC 160 640,30
Agile projektu vadība* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadība pēc PMI standarta* BVEF VUMC 80 360,00
Projektu vadīšanas metodes* BVEF VUMC 80 360,00
Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai*  BVEF VUMC 160 400,00
Programmu un portfeļu vadīšana* BVEF VUMC 80 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaitē* BVEF VUMC 80 360,00
Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē* BVEF VUMC 40 360,00
Semināru, darbnīcu un konsultāciju izstrāde un vadīšana tiešsaitē* BVEF VUMC 40 360,00
Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā* BVEF VUMC 160 400,00
Eksporta uzsākšanas programma iesacējiem* BVEF VUMC 160 400,00
Grāmatvedība maziem uzņēmumiem*  BVEF VUMC 193 400,00
Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati*  BVEF VUMC 162 400,00
Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai* BVEF VUMC 160 400,00
Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē*  BVEF VUMC 160 400,00
Tūrisma produktu izstrāde un mārketings*  BVEF VUMC 160 400,00

 

BVEF LU VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Tel.: 29171728, 67034981
E-pasts: irina.bausova@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
*Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Otrās svešvalodas skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Ķīniešu valodas sākuma kurss KI 64

609,87
(klausītājiem)

272,25
(studentiem)

Bezmaksas
(LU studentiem)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss KI 64
Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss KI 64
*Spāņu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Krievu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Krievu valoda. Intensīvais kurss** HZF 36 186,00
*Portugāļu valoda iesācējiem I** HZF 32 200,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)*** HZF 32 160,00
*Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)*** HZF 32 160,00

 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”
Atbildīgais par īstenošanu:
Pēteris Pildegovičs
LU KI direktors
Tel.: 67034366
E-pasts: konfucijs@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Margarita Spirida
LU HZF Lietišķās valodniecības centra lietvede
Tel.: 67034917
E-pasts: margarita.spirida@lu.lv
***Ingrīda Kleinfofa
LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte/lektore
Tel.: 23201028
E-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

 

Kursi redzes aprūpes speciālistiem:

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Redzes funkciju novērtēšanas metodes FMOF 32 300,00
Presbiopijas korekcija FMOF 32 300,00
Redzes korekcija ar kontaktlēcām FMOF 32 300,00
Akomodācijas un verģences darbības traucējumi FMOF 32 300,00

 

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Aija Tolstoja
LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas koordinētāja
Tel.: 67033940
E-pasts: aija.tolstoja@lu.lv

 

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv