Projekta nosaukums: Elektromagnētiska tehnoloģija ar nano-daļiņām stiprināta vieglā sakausējuma kristalizēšanas procesam 3D drukas pielietojumam

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/080

Projekta sadarbības partneris: SIA "2AM"

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.07.2020.

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.06.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši 

Projekta kopējais finansējums: Projekta budžets – 645 000,00 euro, no tā ERAF un valsts budžeta finansējums 596625,00 euro (ERAF finansējums 57,80%, Valsts budžeta finansējums 34,70%), vadošā partnera finansējums 28 817,43 euro un partnera finansējums 19557,57 euro. SIA “2AM” projekta budžets: 260 767,53 euro. Latvijas Universitātes projekta budžets: 384 232,47 euro.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Toms Beinerts, e-pasts: toms.beinerts@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: LU Fizikas institūta izpilddirektors Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunu metodi metāla matricas kompozītu ražošanai, kas izmanto maiņstrāvas un līdzstrāvas elektromagnētiskos laukus, lai piejauktu un izkliedētu daļiņas šķidros metālos, to pielietojot stieples padeves 3D drukāšanā.

Galvenās projekta aktivitātes:

1. Procesa teorētiskā analīze un parametru noteikšana;

2. Intensīvas puscieta metāla plūsmas izpēte primāro daļiņu ievietošanai;

3. Nanodaļiņu izkliedes eksperimenti;

4. Pilna MMC ražošanas procesa eksperimenti.

5. Vispārējs sistēmas novērtējums un intelektuālā īpašuma tiesību dokumentācijas sagatavošana

 

Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai- rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde.

Galvenie projekta rezultāti:

1. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu piejaukšanai šķidrā alumīnijā;

2. Izstrādāta elektromagnētiskā metode nanodaļiņu aglomerāta dispersijai sakausējumā;

3. Rezultātu prezentācija 9 zinātniskās publikācijās, 4 starptautiskās konferencēs.

Projekta informācija sadarbības partnera SIA "2AM" tīmekļa vietnē: https://www.2am.lv/eraf

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

 1. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
 2. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.10.2020. līdz 10.11.2020.
 3. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 11.11.2020. līdz 31.12.2020.
 4. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.01.2021. līdz 10.03.2021.
 5. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 11.03.2021. līdz 30.04.2021.
 6. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.
 7. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.
 8. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.
 9. Projekta dalībnieka dalība starptautiskajā konferencē "1st International Conference on Advanced Manufacturing for Air, Space and Land Transportation"
 10. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 11.02.2022. līdz 10.07.2022.
 11. Projekta pētnieku dalība "Zinātnieku nakts" pasākumā 30.09.2022.
 12. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 11.07.2022. līdz 10.11.2022.
 13. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 11.11.2022. līdz 20.03.2023.
 14. Projekta dalībnieku dalība starptautiskajās konferencēs.
 15. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 21.03.2023. līdz 30.06.2023.
Pēdējās izmaiņas veiktas