Projekta nosaukums: Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/141

Projekta partneri: nav

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 29.02.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 485 272.00 EUR ( ERAF 412 481.20EUR; Valsts budžeta finansējums 36 395.40EUR; LU finansējums 12 140.95EUR, Ieguldījums natūrā: 24 254.45)

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Materiālu mehānikas institūta vadošais pētnieks, Dr. Sc. Ing. Andrejs Aņiskevičs

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis ir izstrādāt zināšanu apkopojumu nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas izstrādājumu ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām izveidei.

Projekta galvenie rezultāti:

1) Zināšanu apkopojums, kas iekļauj bezmaksas programmatūru, datu bāzi un vadlīnijas galalietotājiem ar informāciju par dažādu poliolefīnu pamatīpašībām un to uzlabošanas iespējām, izstrādājumu izgatavošanas un izpētes metodēm, projekta gaitā veiktiem eksperimentiem un to galvenajiem rezultātiem, aprēķinu rezultātiem materiālu raksturlielumiem un to ilglaicīgas uzvedības prognozēšanai.

2) Oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem. 

Galvenās projekta darbības:

1. Literatūras, patentu un standartu apskats;

2. Ekstrūzijas tehnoloģijas pielāgošanās paraugu izgatavošanai un paraugu izgatavošana eksperimentālām pārbaudēm;

3. Nanomodificētu poliolefīnu pamatīpašību eksperimentāla izpēte;

4. Daudzslāņu poliolefīnu izstrādājumu mehānisko un siltumfizikālo īpašību modelēšana;

5. Zināšanu apkopojuma izstrāde un verifikācija;

6. Zinātnisko publikāciju sagatavošana.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta "Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām " pārskats par 2017.gada pirmo darbības kvartālu

2. Projekta "Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām " pārskats par 2017.gada otro darbības kvartālu 

3. Projekta "Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām " pārskats par 2017.gada trešo darbības kvartālu

4. Projekta "Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām " pārskats par 2017.gada ceturto darbības kvartālu

5.  Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada pirmo darbības kvartālu.

6.  Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada otro darbības kvartālu.

7. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada trešo darbības kvartālu

8. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada ceturto darbības kvartālu

9. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada decembri

10. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2019.gada pirmo darbības kvartālu.

11. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2019.gada pirmo pusgadu.

12. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2019.gada II.pusgadu.

13. Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ noslēguma pārskats.

Pēdējās izmaiņas veiktas