Ziņas

29. aprīlī Humanitāro zinātņu fakultātes Domes sēdē uz četriem gadiem par nākamo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāni ar pārliecinošu balsu pārsvaru ievēlēta Anglistikas nodaļas profesore Indra Karapetjana.

Jaunajā amatā profesore Indra Karapetjana stājas pēc apstiprināšanas LU Senātā š.g. 1.jūlijā.

Apsveicam!

Dalīties