Ziņas

Ceturtdien, 21. martā, no plkst 11.00 līdz 16.00 LU Akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu mājās notiks pasākums “Dabaszinātnes atver durvis”, kurā vidusskolēniem būs iespēja uzzināt visu par studijām Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē vai kādā citā Latvijas Universitātes dabaszinātņu fakultātē.

Dabaszinātņu Atvērto durvju diena 2019 piedāvās iespēju uzzināt vairāk par studiju iespējām četrās Latvijas Universitātes dabaszinātņu fakultātēs - Bioloģijas fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Visas dabaszinātņu fakultātes šobrīd koncentrētas jaunizveidotajā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kur jau 2015. gadā atklāto Dabas māju - Bioloģijas, Ķīmijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mājvietu  tikko, 2019. gada sākumā, papildinājusi modernā Zinātņu māja. Tur turpmāk mitināsies Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.

Pasākuma norises formāts visām fakultātēm viens – vispirms sarunas, tad specializētas ekskursijas. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte interesentus pulcēs Zinātņu mājās ātrijā 2. stāvā, kur skolēnus uzrunās fakultātes dekāns Sandris Lācis un trīs nodaļu – Fizikas, Matemātikas un Optometrijas un redzes zinātnes - vadītāji attiecīgi Guntars Kitenbergs, Inese Bula un Gunta Krūmiņa. Katram skolēnam būs iespēja arī uzdot interesējošos jautājumus. Pēc oficiālas daļas pasākuma apmeklētāji dosies ekskursijā par Zinātņu un Dabas mājām, paviesojoties gan mācību telpās, gan laboratorijās, kur ikdienā noris pētnieciskā darbība. Pasākuma gaitā varēs uzzināt arī par iespējām studēt dabaszinātņu skolotāja profesijā, apvienojot divu priekšmetu – ķīmija, fizikas, dabaszinātņu, informātikas vai bioloģijas skolotāja specializācijas.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte piedāvā studijas bakalaura studiju programās “Fizika”, “Matemātika”, “Matemātiķis statistiķis”, “Optometrija”, kā arī “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”, maģistra studiju programmās “Fizika”, “Matemātika” un “Optometrija”, kā arī doktorantūras programmās “Matemātika”, “Fizika, astronomija un mehānika”.

Vairāk informācijas par Dababaszinātņu Atvērto durvju dienu atradīsiet ej.uz/DZ-AD

LU Akadēmiskais centrs atrodas Rīgā, Torņakalnā. Dabas mājas adrese – Jelgavas iela 1, Zinātņu mājas adrese – Jelgavas iela 3.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Par Atvērto duvju dienu.

Atvērto durvju diena notiek katru gadu pavasarī, kad skolēniem tiek dota lieliska iespēja tuvāk iepazīt lielāko augstskolu Latvijā – Latvijas Universitāti. Tā ir iespēja ne tikai pabūt savu nākotnes studiju telpās, bet arī piedalīties dažādajos fakultāšu organizētajos izzināšanas pasākumos un klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus, kas saistīti ar sev piemērotākās studiju programmas izvēli.

Dalīties