Ziņas

Foto no LU JF arhīva

Latvijas Universitātes (LU) akadēmisko notikumu kalendārs nav iedomājams bez universitātes ikgadējās zinātniskās konferences, kas jau 74. reizi norisinājās neilgi pēc pavasara semestra sākuma. Par šīs tradīcijas neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvusi arī diskusija par juridiskās zinātnes aktualitātēm, kas katru gadu pulcē ievērojamu referentu un interesentu pulku. Konferencē nolasītie referāti ikreiz tiek izdoti rakstu krājumā.

Kā ierasts, darbs konferencē norisinājās plenārsēdes un sekciju sēžu ietvaros. Pulcējot Latvijā Juridiskās fakultātes absolventus, kas savas darba gaitas turpina ārpus Latvijas robežām, plenārsēdē tika aplūkotas ārvalstu investīciju aktualitātes. Savukārt astoņās sekcijās tika diskutēts par valsts nepārtrauktības doktrīnu, Eiropas Savienības robežām, civiltiesiskās un krimināltiesiskās zinātnes, vides un procesuālo tiesību aktuālajām problēmām, tendencēm tiesību teorijā, kā arī mantisko jautājumu publiski tiesisko reglamentāciju. 

Jūnija vidū klajā nācis LU 74. konferences rakstu krājums juridiskajā zinātnē "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas". "Nav šaubu, ka diskusija klātienē par novitātēm jurisprudencē sniedz ievērojamu ieguldījumu šīs visai sabiedrībai nozīmīgās zinātnes nozares attīstībā. Taču par paliekošu vērtību jāatzīst iespēja konferences dalībniekiem publicēt savus sagatavotos referātus šajā rakstu krājumā. Zinātnieku atsaucība piedāvājumam ir bijusi ievērojama, jo šajā izdevumā publicēti 44 raksti, kas saņēmuši atzinīgu divu anonīmu recenzentu izvērtējumu, kā arī izdevuma redkolēģijas akceptu," tā krājuma priekšvārdā atklāj Juridiskās fakultāte dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa.

Rakstu krājums drukātā veidā tiek izdots ierobežotā skaitā; to izsniegs autoriem un fakultātes sadarbības partneriem, bet fakultātes 2016. gada absolventi to saņems izlaidumā. Citi interesentiem rakstu krājums būs brīvi pieejams elektroniskā formā, Latvijas Universitātes mājaslapā.

Dalīties