26. jūnijā mūsu Alma mater Lielajā aulā divās svinīgajās izlaiduma ceremonijās diplomus humanitārajās zinātnēs saņēma 256 Humanitāro zinātņu fakultātes absolventi – 167 bakalauri un 70 maģistri, savukārt 19 absolventi ieguva profesionālo maģistra diplomu.

Prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā prof. Ina Druviete Humanitāro zinātņu fakultātes izlaidumu atklāja ar vārdiem: „Kā teikts mūsu universitātes himnā – Tautai Tu augstāku pacelties liec – un tie, kuri to spēj izdarīt mūsdienu pragmatiskās dzīves laikmetā, ir tieši Humanitāro zinātņu fakultātes studenti un absolventi. Tā būs tieši Jūsu misija – mūsu tautai rādīt, cik ārkārtīgi svarīgi ir nepazaudēt vērtības, sapratni, nepazaudēt identitāti.”  Gan prorektore, gan fakultātes dekāne prof. Ilze Rūmniece savā uzrunā vērsa absolventu uzmanību šī gada īpašajam notikumam – Latvijas Republikas simtajai  gadadienai, kas ievada arī Latvijas Universitātes jubilejas gadu, tāpēc šis izlaidums ir īpašs visiem. Lielā aula abos Humanitāro zinātņu fakultātes izlaiduma svinīgajos aktos bija svētku smaržas un sajūsmas pildīta. „Vai esat ievērojuši jūnija nogalēs, kad ir izlaiduma laiks augstskolās, cilvēkus pie Latvijas Universitātes Raiņa bulvārī,” retoriski ievadvārdos vaicāja fakultātes dekāne. „Absolventus, arī vēl bez mantijām, un viņu vecākus var pazīt – tāds pozitīvi saspringts lepnums staro viņu sejās.” Uzrunāti pirms un pēc izlaiduma, bakalaura studiju programmu absolventi uzsvēra, ka Humanitāro zinātņu fakultāte ir vieta, kas pulcē līdzīgi domājošos, kuri tagad kļuvuši par labiem draugiem, un fakultātes vide ir bijusi nozīmīga viņu personības veidošanā. „Es uzskatu, ka manas studijas Humanitāro zinātņu fakultātē ir ļoti labs pamats manai tālākajai karjerai, it īpaši valodu zināšanas, kas ir universālas un vienmēr pieprasītas,” norāda Angļu filoloģijas BSP skandināvu moduļa absolvente Renāte Bružāne. Arī Āzijas studiju BSP absolvente Laura Znotiņa uzsver: „Man vienmēr ir patikušas valodas, tāpēc izvēlējos japāņu valodu, jo tas likās ļoti interesanti. Ar valodas apguvi negāja viegli, jo japāņu valoda ir ļoti grūta, taču ir milzīgs gandarījums par paveikto.” Savukārt izlaidumā satiktie Somugru studiju BSP absolventi Roberts Skadiņš un Krišjānis Strikaitis uzsver savu apgūto valodu priekšrocību: „Latvijā ir maz cilvēku, kas zina somu un igauņu valodu. Tādā līmenī, kā tas ir Latvijas Universitātē, citur Latvijā šīs valodas nevar apgūt. Studijas bija ļoti daudzpusīgas. Tā bija iespēja mācīties kultūru, vēsturi, folkloru, izkopt arī latviešu valodas zināšanas. Ļoti patika kompetentie pasniedzēji, arī programmā uzaicinātie vieslektori no Somijas un Igaunijas bija ļoti ieinteresēti, lai mēs, latvieši būdami, iemācītos viņu valodas.” Studijas ir padziļinājušas jauniešu sākotnējo interesi par kādu no jomām. Baltu filoloģijas BSP folkloristikas moduļa absolvente Ilga Vālodze Ābele uzsver: „Studentes statusā pavadītie gadi manu interesi par folkloru tikai vairoja, kā arī sniedza neatkārtojamu pieredzi, lūkojoties pētnieku ikdienā un piedzīvojot folkloras ekspedīciju kopā ar universitātes studentiem un docētājiem.” Studenti runā arī par konkrētām prasmēm, ko apguvuši studējot. Krievu filoloģijas BSP absolvents Sergejs Tihomirovs atzīmē, ka studijās apguvis publiskās runas iemaņas, paplašināju savu redzesloku, nodibinājis draudzīgus kontaktus ar studentiem no citām valstīm. „Iemaņas, ko apguvu Latvijas Universitātē, ļoti palīdz darbā – rakstot, analizējot un koriğējot tekstus,” atzīst absolvents. Līdzīgi saka arī Moderno valodu un biznesa studiju BSP angļu-franču moduļa absolvente Elizabete Vagnere. „Četri gadi, ko esmu pavadījusi, studējot Humanitāro zinātņu fakultātē, ir bijuši interesanti un izaicinājumu pilni. Pašas studijas ir ļoti daudzpusīgas, ļaujot apgūt zināšanās dažādās nozarēs, kā arī prasmes, kas var noderēt jebkurā dzīves situācijā – kritisko domāšanu, māku uzstāties publiski un lietot valodu, lai efektīvi komunicētu ar citiem mutiski un rakstveidā.” Elizabete atklāj arī savas šaubas, studijas uzsākot.  „Pirms studiju uzsākšanas, man nebija īstas pārliecības par to, ko vēlos darīt turpmāk dzīvē. Programmas starpdisciplinārā pieeja man ir palīdzējusi saprast, kuri virzieni mani vairāk saista, un ir atklājusi arī jaunas mani interesējošas nozares.” Savukārt, jautāta par darba iespējām, viņa norāda:  „Ņemot vērā savu un studiju biedru pieredzi, varu teikt, ka šī programma paver plašas darba iespējas. Pirmajos studiju gados darbojos tulkošanas jomā, bet 4. kursā caur universitāti saņēmu darba piedāvājumu no Latvijas Bankas. Darbā man īpaši noder padziļinātās angļu valodas zināšanas lietišķajā komunikācijā, kā arī ekonomikas un finanšu jomā.” Gandrīz visi absolventi arī izceļ pašu studiju laiku, smieklīgus un aizraujošus brīžus, pavadītus kopā ar studiju biedriem, iespēju sevi pierādīt un apgūt dažādas prasmes fakultātes studentu pašpārvaldē. Iegūtais diploms ir tikai starpfinišs. To apzinās arī paši absolventi. „Studijas deva labu pamatu maģistra studijām. Un tā noteikti nav tikai filoloģija, bet arī citas nozares, kurās pamats ir teksts un darbs ar valodu,” atzīmē Baltu filoloģijas BSP absolvente Rūta Karlsone. Veiksmi tālākajā! Lai bakalaura studiju absolventu mantiju zelts pēc diviem gadiem pārtop purpurā!

HZF izlaidums fotogalerijā


Dalīties