Ziņas

15.-16.03.2012. LU HZF norisinājās 48. prof. Artura Ozola starptautiskā zinātniskā konference "Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums". Konferenci organizēja LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra.

2012. gada konference bija veltīta prof. A. Ozola (1912-1964) 100 gadu jubilejai. Konferencē tika nolasīts vairāk nekā 40 referātu gan par mūsdienu latviešu un lietuviešu valodniecības un dzimtās valodas apguves aktuālām problēmām, gan par baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumiem. Dalībnieku loks, kā jau ierasts ikgadējās prof. Artura Ozola konferences, bija ļoti plašs - gan LU Humanitāro zinātņu dažādu nodaļu un katedru referenti, gan LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, rakstniecības un mūzikas muzeja, Rīgas Stradiņa universitātes, Latviešu valodas aģentūras, Liepājas Universitātes kolēģi, kā arī viesi no Lietuviešu valodas institūta Viļņā, Kauņas Vītauta Dižā universitātes un Šauļu universitātes.

Īpaši liels prieks bija par iespēju noklausīties fakultātes iepriekšējo gadu plaši pazīstamo docētāju LU prof. emeritus, Dr. habil. philol. Intas Freimanes un asoc. prof., Dr. philol. Dzintras Paegles saturiski un priekšnesuma ziņā izcilos referātus.

Konferences gaitai iespējams sekot LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras lektores Līgas Voginas sagatavotajos fotoattēlos:

photopeach.com/album/16qb2s0
photopeach.com/album/13h4pfw
photopeach.com/album/13h4pfw
photopeach.com/album/104an4a

Dalīties