Ziņas

Latvijas Universitātē notiks izgudrojumu izstādes "MINOX 2018" noslēgums

Vieslekcijā stāstīs par jaunu pretvēža medikamentu izstrādi

LU atbalsta Izglītības ministrijas lēmumu Rīgas 1. medicīnas koledžu pievienot LU

LU zinātnieki un mākslinieks Voldemārs Johansons kopīgi rada mākslas darbu izstādei Briselē

Pirmā Baltu balva – LU profesorei Laimutei Balodei

MĒNEŠA PRIEKŠMETS oktobrī – Juglas mamuta fosilās atliekas

Latvijas Universitāte noslēdz sadarbības līgumus ar vairākām Kurzemes pašvaldībām

Briselē notiks LU starptautiska projekta konference par Baltijas jūras reģionu

Aicina uz vieslekcijām par Izraēlas politiskajām tendencēm

Lielākajā dzīvības zinātņu konferencē liela interese par Latvijas Universitātes zinātniskajām kompetencēm

Aicina pieteikties praktiskam semināram “Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei”

LU Dabas mājā notiks ergonomikai veltīta konference

Latvijas Universitāte palīdz veidot izglītojošu dabas un tūrisma centru Ķemeros

Balle godam ieskandina Latvijas Universitātes simtgadi

LU Cietvielu fizikas institūts rīko starptautisko konferenci “Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”

Jaunā “Alma Mater” fokusā – Latvijas Universitātes zinātnieki

Laiks lūkoties zvaigznēs – Astronomiskais tornis sāk 33. demonstrējumu sezonu

Starptautiskā konferencē pētnieki diskutēs par politisko un reliģisko ideju mijiedarbību

Zinātnieku naktī – lidojošas domas un draudzīgi kukaiņi

Latvijas Universitāte sāk laika atskaiti savai simtgadei

Iespēja pieteikties doktorantūras skolai „Letonika un starpkultūru pētījumi”

Iespēja pieteikties doktorantūras skolai "Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte"

Latvijas Universitātē norisināsies Baltijas mēroga dermatologu kongress

LU konferencē diskutēs par inovācijām bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā

Latvijas Universitātes absolventi visvairāk godalgoti Latvijas augstskolu IT konkursā

Latvijas Universitātē norisinās Marijas Sklodovskas-Kirī programmas SUSPLACE treniņseminārs

LU Bibliotēkas izstāde “Pēc mirkļa 100 gadi: Latvijas Universitātes Sports” aizsāk LU jubilejas pasākumus

MĒNEŠA PĒTĪJUMS. Ilva Nakurte: Katrs mūsu ārstniecības augs ir bagāts ar fantastiskām vielām

Latvijas Universitāte ceļā uz 100

Latvijas Universitātes Akadēmiskā balle - veltīta LU 99. gadadienai