«Zvaigžņotā DEBESS» 2018. gada VASARA  (240)  SATURS 60. gadskārta   Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp.  Jauna hipotēze par I tipa pārnovu izcelšanos. J-I.Straume, I.Šmelds No 108 minūtēm līdz 96 dienām. E.Mūkins Maiņzvaigznes. Z.Alksne   Zinātnes ritums  – 3.lpp.   Oļģerts Dumbrājs. Nēteres teorēmai 100 gadu. Kurts Švarcs. Jauni novērojumi tālā un tuvā kvazārā. I.P. Īsumā: ALMA un VLT iegūst liecību par zvaigžņu veidošanos tikai 250 miljonus gadu pēc Lielā Sprādziena.   Atklājumi  – 13.lpp.   Irena Pundure. Lagūnas miglājs – zvaigžņu bērnistaba Habla skatījumā. Irena Pundure. ALMA un APEX atklāj veidojošos galaktiku megasaplūšanu agrīnajā Visumā.   Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 17.lpp.    Kalvis Salmiņš. LU Astronomijas institūts pirmais veicis nanopavadoņa S-NET lāzermērījumus.   Jānis Jaunbergs. Zeme atpakaļskata spogulī. Jānis Jaunbergs. Sniegotā Helēne un mazais Polideiks.   Observatorijas un instrumenti  – 25.lpp.    Raitis Misa. Latvijas uzņēmums Eventech piedalīsies Luna-27 nolaišanās sistēmas izstrādē. I.D. Šovasar atceramies: Miķelim Gailim (26.VII 1918.) – 100.    Apspriedes un sanāksmes  – 28.lpp.    Jānis Dalbiņš. Dalība Eiropas Planetoloģijas kongresā (EPSC 2017). Pirmo reizi «ZvD»: Jānis Dalbiņš   Latvijas zinātnieki  – 32.lpp.    Andreja Alkšņa populārzinātnisko darbu (1958-2016) saraksts (turpin.). I.P. Šovasar atceramies: Andrejam Alksnim (15.VII 1928.) – 90; Zentai Alksnei (29.VIII 1928.) – 90. Jānis Jansons. Akadēmiķis fizikas profesors Andrejs Siliņš.   Atskatoties pagātnē  – 42.lpp.    Ilgonis Vilks. Laika skaitīšana Latvijā varas maiņas virpuļos. Natālija Cimahoviča. Atmiņu takās: Latvijas radioastronomijas sākums. I.D. Šovasar atceramies: Leonorai Rozei (2.VII 1928.) – 90.   Skolu jaunatnei  – 48.lpp.    Mārtiņš Gills. Ko varam uzskatīt par labu planetāriju.     Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Latvijas 68.matemātikas olimpiādes     3.posma uzdevumi. J.L. Zeme un apelsīns (uzdevuma atbilde).   Amatieriem  – 60.lpp.    Mārtiņš Keruss. Ikgadējais astronomijas amatieru salidojums     Starspace observatorijā.   Grāmatas  – 61.lpp.    Ilgonis Vilks. Jauna grāmata par Frīdrihu Canderu un aviācijas vēsturi.   Hronika  – 62.lpp.   Mārtiņš Gills. Atvērta ESO Supernova. Ilgmārs Eglītis. Pārskats par LU Astronomijas institūta darbību 2017.gadā.   Ierosina lasītājs  – 69.lpp. Irena Pundure. Paldies, ka esat! (par Lasītāju aptauju 2017).   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2018. gada vasarā.  – 73.lpp.   Contents. Содержание  - 80.lpp.