Rudens

Zvaigžņotā DEBESS 2016. gada RUDENS (233)  SATURS   Pirms 40 gadiem "Zvaigžņotajā debesī" – 1.lpp. Galaktiku kodolos – baltie vai melnie caurumi? A.Balklavs  Vai gaidāma Zemes un asteroīda sadursme? I.Šmelds «Heliosi» Saules tuvumā. E.Mūkins   Zinātnes ritums  – 2.lpp.   Kurts Švarcs. Neitronu zvaigznes un galaktiku  magnētiskais lauks.   Atklājumi  – 9.lpp.   Andis Zariņš. FU Orionis maiņzvaigžņu fenomens. I.P. Svinam: Baldones Šmidta teleskopa pirmā fotogrāfija (7./8.XII 1966.) – 50.  Irena Pundure. Pēc pēdējās teleskopa apkopes Habls ir labāks kā jebkad.      Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 16.lpp.   Jānis Jaunbergs. Jauns viesis Jupitera sistēmā.    Enerģija un Pasaule viesojas Zvaigžņotajā Debesī  – 21.lpp.   Jānis Stradiņš. Mūsu Zinātņu akadēmijai – 70.    Atskatoties pagātnē  – 24.lpp.   Jānis Dambītis, Andrejs Cibulis. Pirmie datori Latvijā. Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (6.turpin.).    Skolu jaunatnei  – 33.lpp.   Māris Krastiņš. Latvijas 44. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde. Kristīne Adgere, Kārlis Bērziņš. Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference. Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Latvijas 66. matemātikas olimpiādes uzdevumu atrisinājumi. I.P. Skolas ar labākajiem matemātikas eksāmena rezultātiem 2015./16. māc. gadā.    Amatieriem  – 47.lpp.   Agnese Zalcmane. Brauciens uz pilnu Saules aptumsumu Sulavesi salā. Mārtiņš Gills, Raitis Misa. Merkura tranzīta vērojumi Rīgā.   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2016. gada rudenī.  – 57.lpp. Šoruden atceramies: V.Freijs (28.IX 1906.) – 110; K.Lapuška (9.XI 1936.) – 80. I.D. Jubileja: N.Cimahoviča (6.XII 1926.) – 90; V.Locāns (4.X 1946.) – 70. I.D.   Contents. Содержание  - 64.lpp.  Pielikumā:Astronomiskais kalendārs 2017 (Sastādītājs Juris Kauliņš).