Rudens

«Zvaigžņotā DEBESS» 2015. gada RUDENS  (229)  SATURS Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp.
Gravitācijas manevrs starpplanētu lidojumos.
«Mariner-10» trešo reizi pie Merkura.
Apspriede «Slēptā masa Visumā». Zinātnes ritums  – 3.lpp.
Kurts Švarcs. Visuma struktūra: zvaigznes, galaktikas un galaktiku kopas.
Dmitrijs Docenko. Hokinga starojums. ESO Kosmiskie dārgumi  – 15.lpp.
Irena Pundure. Briesmones Medūzas skaistais miglājs. Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 17.lpp. 
Jānis Jaunbergs. Plutona lielā diena. Kosmiskās tehnoloģijas praksē  – 23.lpp. 
Oļģerts Dumbrājs. Milimetru elektromagnētiskie viļņi cīņā pret terorismu. Apspriedes un sanāksmes  – 25.lpp. 
Aigars Atvars. Asociācijas FOTONIKA-LV piecu gadu jubilejas konference.  
Pamanīta kļūda 2015. gada Vasaras laidienā (par I.Rungaines miršanas datumu). Atskatoties pagātnē  – 28.lpp. 
Kurts Švarcs. Einšteina Vispārīgās relativitātes teorijas simtgade.
Raitis Misa. Projekts Orion – bum, bum, bum kosmosā.
Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (2.turpin.). Skolu jaunatnei  – 40.lpp. 
Māris Krastiņš. Latvijas 43. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde.
Maruta Avotiņa. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes uzdevumu atrisinājumi.
Šoruden atceramies: I.D. Pīrss Bols (Piers Bohl, 23.IX 1865.) – 150;
VAĢB IV kongress Rīgā (26.-30.X 1965.) – 50. Grāmatas  – 52.lpp. 
Jānis Balodis. Pāršķirstot Jāņa Klētnieka grāmatu „Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam” (turpinājums). Kosmosa tēma mākslā  – 55.lpp. 
Jevgenijs Limanskis, Andrejs Limanskis. Astronomija filatēlijā pēc SAG 2009: 2010-2013 (nobeigums). Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2015. gada rudenī.  – 58.lpp. Contents. Содержание  - vāku 3.lpp. Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2016 (Sastādītājs Juris Kauliņš)