Publicitātes attēls.

Šodien, 27. martā, amatā stājas jaunais Latvijas Universitātes (LU) rektors – profesors Gundars Bērziņš, kuru šī gada 1. martā ievēlēja LU Satversmes sapulce. Viņa pilnvaru termiņš ir četri gadi.

“Latvijas Universitātei ir unikālā loma Latvijas valsts un sabiedrības attīstībā. Latvijas Universitāte ir vizionārs un vieds skolotājs, sarežģītu procesu tulkotājs un jēgpilnu risinājumu radītājs, latvisko vērtību, latviešu valodas un tradīciju glabātājs,” savā redzējumā par LU stratēģisko attīstību 2024. – 2028. gadam uzsver prof. Gundars Bērziņš. “LU jābūt Baltijā modernākajai klasiskā tipa zinātnes universitātei un pasaules Top 500 universitātei – studiju un pētniecības ekselences centram un valsts stratēģiskajam partnerim ekonomikas transformācijā,” uzskata jaunais LU rektors.  

Savā vīzijā par LU attīstību G. Bērziņš arī norāda: “LU mērķi un galvenās prioritātes ir cieši saistīti ar aktuālo situāciju Latvijas augstākās izglītības jomā un starptautiskajā izglītības telpā, kurā dominē arvien pieaugoša konkurence, kā arī izglītības satura un formas transformācija. Tāpēc ļoti būtiska ir LU spēja nacionālajā un starptautiskajā augstākās izglītības tirgū piedāvāt konkurētspējīgas studiju programmas un pētniecību. Vienlaikus ir nepieciešams attīstīt efektīvu un profesionālu LU pārvaldību, kā arī nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes vietu sabiedrībā.” 

Par pirmajiem būtiskajiem uzdevumiem jaunajā amatā G. Bērziņš nosaucis spēcīgas komandas izveidi un sagatavošanos LU iekšējai konsolidācijai, un tās praktisku vadību. Ceļā uz LU iekļaušanos 500 pasaules universitāšu sarakstā viņš izceļ trīs nozīmīgos attīstības virzienus - palielināt zinātnisko publikāciju skaitu un kvalitāti, stiprināt zinātnes sadarbību ar ražošanas industrijām un veicināt LU atpazīstamību starptautiski.  

Gundars Bērziņš ir profesors, viņam ir doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē (Dr. sc. admin.). LU jaunais rektors ir vadošais pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Darbu LU Bērziņš uzsācis 2000. gadā kā LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) lektors, 2003. gadā kļūstot arī par fakultātes izpilddirektoru. Vēlāk, no 2008. līdz 2010. gadam, strādājis kā LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors. 2010. gadā kļuvis par LU kancleru, 2014. gadā uzsācis secīgu ceļu līdz profesora akadēmiskajam amatam, ko ieguvis 2018. gadā. Bērziņš bijis LU BVEF dekāns kopš 2016. gada un šajā amatā strādājis līdz šim brīdim. No 2019. līdz 2021. gadam viņš bijis arī AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs. Kopš 2023. gada Gundars Bērziņš ir Valsts prezidenta ārštata padomnieks Latvijas konkurētspējas un ekonomikas jautājumos un Saeimas eksperts.  

LU saime sveic jauno rektoru amatā un vēl panākumus! 

Tēvzemei un Zinātnei! 

Dalīties

Saistītais saturs

Apstiprināti trīs jaunie Latvijas Universitātes prorektori
03.04.2024.

Apstiprināti trīs jaunie Latvijas Universitātes prorektori