Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentes zīmē
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Būt skolotājam, psihologam vai ienest pasaulē labākas pārmaiņas – tas ir sirds aicinājums, kam seko tie jaunieši, kas izvēlas studēt Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF). Fakultātē, kas piedāvā daudzpusīgas studiju iespējas ar augstu pievienoto vērtību sekmīgam startam darba tirgū, apvienojot sevī pedagoģijas, psiholoģijas, mākslas un sporta jomas studijas.

“Par skolotāju īsti izmācīties nevar. Vai nu tu esi pēc savas būtības pedagogs, tev ir pareizā attieksme un prasme, kā uzrunāt bērnus, vai arī nav. Fakultāte palīdzēs iedot teorētiskās zināšanas, drošības sajūtu, kā rīkoties konkrētās situācijās. Tā ir patīkama stabilitātes sajūta,” saka LU PPMF absolvente, Rīgas 45.vidusskolas direktore Baiba Neimane. 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ir viena no lielākajām LU fakultātēm, kurā iespējams apgūt kādu no četriem studiju virzieniem – pedagoģiju, psiholoģiju, mākslu vai sportu. Jaunajā mācību gadā studētgribētājiem piedāvās septiņas pamatstudiju, četras maģistra līmeņa un trīs doktorantūras studiju programmas. 

PPMF dekāne, profesore Linda Daniela stāsta, ka plašais studiju programmu klāsts izglītības zinātnēs piedāvā topošajiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta "Skola 2030" koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no pirmsskolas līdz vidusskolai, kā arī sagatavo kompetentus izglītības zinātņu speciālistus. Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs" un arī profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs" tiek realizēta pilna vai nepilna laika klātienes studiju formā gan Rīgā, gan LU reģionālajās filiālēs. 

L. Daniela uzsver: "Ikviena fakultātē iegūtā profesija ļauj konkurēt darba tirgū, jo studiju process veicina radošu un kritisku domāšanu, personības straujāku izaugsmi, prasmi strādāt ar cilvēkiem un iedvesmot tos." Jau studiju laikā topošie skolotāji, dizaineri, psihologi un sporta treneri gūst vērtīgu praktisko pieredzi, īstenojot praksi dažādās ar jomu saistītās iestādēs kvalificētu mentoru vadībā. 

"PPMF ir tā, kas iedod labus pamatus topošajam pedagogam, neraugoties uz to, kādus mācību priekšmetus skolotājs mācīs vai veiks cita veida pienākumus skolā. Fakultāte palīdz sagatavot jaunos pedagogus tā, lai pēc studijām tie varētu doties dažādos virzienos. Mūsdienās tiek piedāvātas plašas pārkvalifikācijas iespējas – mācību papildkursi, papildu izglītības iespējas. Tādējādi cilvēks iegūst jaunas zināšanas, prasmes un var būt plaša profila speciālists kādā jomā, bet tas studiju laikā saņemtais zināšanu kodols jau paliek nemainīgs," spriež PPMF kādreizējā absolvente, tagad Rīgas 45. vidusskolas direktore Baiba Neimane. 

Lielākais psihologu izglītības centrs Latvijā 

PPMF ir lielākais psihologu izglītības centrs Latvijā, kas piedāvā iespēju uzsākt mācības bakalaura studiju programmā, turpinot studijas profesionālajā maģistra studiju programmā. Psihologa specializāciju var iegūt šādās profesionālās darbības jomās: klīniskā un veselības psiholoģija; izglītības un skolu psiholoģija; darba un organizāciju psiholoģija; juridiskā psiholoģija. Iespējams arī turpināt studijas jau augstākajā līmenī un iegūt psiholoģijas doktora grādu. L. Daniela piemetika: "Kā zināms, psihologi ir augstu pieprasīti speciālisti un to darbības jomas ir ļoti plašas – no konsultācijām privātpraksēs, darbam dažādās institūcijās, izglītības iestādēs līdz sadarbībai ar uzņēmumiem un citviet." 

Par treneriem studē arī reģionālajās filiālēs 

Tiem, kas izvēlējušies kļūt par sporta skolotājiem vai treneriem, saistoša būs PPMF piedāvātā pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Sporta treneris". Programma savā ziņā ir unikāla, jo piedāvā specializāciju basketbola, futbola un tenisa treneru apmācībā. Turklāt jaunajā 2022./2023.studiju gadā tiks uzsākta arī volejbola treneru apmācība. 

Dekāne uzsver, ka sporta treneru studiju programmu iespējams apgūt ne tikai Rīgā, bet arī LU reģionālajās filiālēs Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem no reģioniem, kas, piemēram, dažādu iemeslu dēļ vēlas studēt tuvāk savai dzīvesvietai. 

Unikāla maģistra programma tehnoloģiju jomā 

Vēl viens fakultātes jaunums, ar ko lepojas L. Daniela, ir Latvijā unikāla maģistra studiju programma – "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai", kuru šogad beidz pirmie absolventi. Studentiem tiek piedāvāts apgūt 3D druku kā papildus tehniku telpisku objektu radīšanā, kā arī ideju realizēšanai materiālā ar modelēšanas palīdzību, jeb prototipēšanu. "Virtuālās realitātes, papildinātās realitātes un analītikas tehnoloģijas tiek apgūtas studiju laikā, kā arī pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence un izpratne par dažādiem izglītojošajiem robotiem un robotikas konstruēšanas komplektiem. Galvenais fokuss šajā programmā ir sagatavošanās tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšanai," programmu raksturo L. Daniela. 

Kopumā studiju process jebkurā līmenī nav iedomājams bez jaunākās paaudzes tehnoloģiju un inovāciju apgūšanas. Piemēram, kopš 2021. gada PPMF izveidota Imersīvo tehnoloģiju izglītības laboratorija "XR EduLab", kuras mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju gūt zināšanas par Virtuālās realitātes tehnoloģiju funkcionalitāti, satura izstrādi un pielietošanu dažādiem mācību mērķiem un mērķa grupām, kā arī stiprināt izglītības tehnoloģiju pētniecības virzienu fakultātē, nodrošinot pasaules līmeņa jaunākās tehnoloģijas un zināšanu bāzi studentiem. Arī Psiholoģijas laboratorija jau vairākus gadus piedāvā gan studentiem, gan darbiniekiem izmantot dažādas mērierīces, simulatorus un citas tehnoloģijas studiju un pētnieciskajos darbos. 

"Ikviena mūsu fakultātē iegūtā profesija ļauj konkurēt darba tirgū, jo studiju process veicina radošu un kritisku domāšanu, personības straujāku izaugsmi, prasmi strādāt ar cilvēkiem un iedvesmot tos,” atzīst PPMF dekāne, profesore Linda Daniela. 

Iesaistās pētnieciskajā darbā 

Būtiska loma fakultātē pievērsta pētniecībai un zinātniskajai darbībai. Dekāne norāda, ka akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās pētniecībā, lai nodrošinātu teorijas un prakses vienotību studiju procesā. Arī studenti tiek iesaistīti zinātniskajā darbībā jau studiju laikā, lai palīdzētu attīstīt viņu pētnieciskās intereses un ieinteresētu un sagatavotu jaunos kolēģus. 

Jāatzīmē, ka PPMF piedāvā arī Latvijā un Baltijā pilnībā jaunu doktora studiju programmu "Izglītības zinātnes", kas tiek realizēta kā kopīga starpaugstskolu doktora studiju programma izglītības zinātnēs, kuras moduļi tiks īstenoti vairākās augstskolās dažādos valsts reģionos. 

Skolotājam darbs būs vienmēr 

Gan L. Daniela, gan B. Neimane ir vienisprātis, ka būt pedagogam – tas ir dzīves aicinājums. "Par skolotāju īsti izmācīties nevar. Vai nu tu esi pēc savas būtības pedagogs, tev ir pareizā attieksme un prasme, kā uzrunāt bērnus, vai arī nav. Fakultāte palīdzēs iedot teorētiskās zināšanas, drošības sajūtu, kā rīkoties konkrētās situācijās. Tā ir patīkama stabilitātes sajūta. Un, ja būt skolotājam ir sirds aicinājums, acis deg, nav šaubu, ka cilvēks būs īstajā vietā," pārliecināta ir B. Neimane. Jau vidusskola laikā viņa zināja, ka nākotnē vēlas strādāt skolā. Viņas darba izaugsme saistīta ar vienu skolu – Rīgas 45. vidusskolu, kur studiju laikā strādājusi par skolotāju, pēc bakalaura grāda iegūšanas kļuvusi par direktora vietnieci, bet pēc maģistra grāda – par direktori. 

Nav noslēpums, ka skolotāju Latvijā trūkst, tāpēc skolas labprāt gaida arī topošos pedagogus, kas vēl tikai studē. Arī B. Neimane darba gaitas skolā uzsāka līdztekus studijām. "Bakalaura studijas apguvu nepilna laika klātienē, maģistrantūrā studēju klātienē. Faktiski visu, ko uzzināju studijās, uzreiz varēju pārbaudīt praksē skolā. Tiesa, apvienot studijas ar darbu nebija viegli, bet pieredze bija ļoti vērtīga. Arī tagad pedagoģijas studentiem, kas pie mums nāk praksē, vienmēr uzsveru, cik ļoti svarīgi ir teoriju pārbaudīt reālajā darba vidē. No savas pieredzes varu teikt, ka, lai arī tas prasa lielu uzņēmību, jāmēģina gan studēt, gan paralēli strādāt skolā, lai pēc diploma iegūšanas jau būtu pārliecinoša pieredze. Ja ir laba sadarbība starp fakultāti un izglītības iestādi, būs gan pasniedzēju, gan pieredzējušo kolēģu atbalsts, vienmēr būs, kam vaicāt padomu," iedrošina skolas direktore. 


Uzzini vairāk par LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti: https://www.ppmf.lu.lv 

Vienotā pieteikšanās koledžas un bakalaura studijām notiek no 5. līdz 18. jūlijam portālā www.latvija.lv, uzņemšana maģistra līmeņa studijās no 4. līdz 15. jūlijam. Uzzini vairāk www.gribustudet.lv 

Lai uzzinātu aktualiātes LU kā arī par pasākumiem skolēniem, piesakies jaunumiem: https://www.lu.lv/gribustudet/piesakies-jaunumiem/ 

 

Dalīties

Saistītais saturs

Jauna programma skolotāja dzīvesspēka atbalstam
03.04.2023.

Jauna programma skolotāja dzīvesspēka atbalstam

Latvijas Universitātes filiāles reģionos – mikrouniversitāte tuvāk mājām un darbam
30.06.2022.

Latvijas Universitātes filiāles reģionos – mikrouniversitāte tuvāk mājām un darbam

Kur vēsture kā diagnoze un filozofija kā terapija
30.06.2022.

Kur vēsture kā diagnoze un filozofija kā terapija

Studijas Teoloģijas fakultātē – soļi sava garīguma ceļā
29.06.2022.

Studijas Teoloģijas fakultātē – soļi sava garīguma ceļā

Sociālo zinātņu fakultāte – sabiedrību virzošiem, ambicioziem prātiem 
29.06.2022.

Sociālo zinātņu fakultāte – sabiedrību virzošiem, ambicioziem prātiem 

Humanitāro zinātņu fakultāte: radošas un kritiski domājošas personības izaugsmei
27.06.2022.

Humanitāro zinātņu fakultāte: radošas un kritiski domājošas personības izaugsmei

Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu
22.06.2022.

Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: radošu, inovatīvu līderu kalve
21.06.2022.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: radošu, inovatīvu līderu kalve

'Fizmati' – nemainīgi augsta kvalitātes zīme eksaktajām studijām 
16.06.2022.

'Fizmati' – nemainīgi augsta kvalitātes zīme eksaktajām studijām 

Bioloģijas fakultāte – daudzpusīgu, likumsakarību izprotošu personību studiju vieta 
16.06.2022.

Bioloģijas fakultāte – daudzpusīgu, likumsakarību izprotošu personību studiju vieta