Studenti LU Teoloģijas fakultātē. © Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātes (LU) spēks ir tradīcija, inovācija, sadarbība. Tā ir vērtība ar vārdu. Teoloģijas fakultāte (TF) ir daļa no šīs akadēmiskās un iekļaujošās vides, kas piedāvā cilvēkam augt. Teoloģijas fakultātē studējošajam ir iespēja iegūt augsta līmeņa humanitāro izglītību un arī spert soļus sava garīguma ceļā.

„Studijas man iemācīja ļoti būtisku lietu: teoloģijas uzdevums šajā pasaulē ir uzdot jautājumus, nevis sniegt viennozīmīgas atbildes,” saka Ilze Jansone, Teoloģijas fakultātes absolvente, latviešu rakstniece un publiciste. (Foto I. Jansone romāna „Insomnia” papildtirāžas atvēršanas laikā grāmatnīcā „Roberts Books”) 

LU Teoloģijas fakultātē, studējot teoloģiju un reliģijpētniecību, ir iespēja izzināt reliģiju tās dažādajos aspektos, sākot no reliģijas vēstures līdz šodienas dažādiem rituāliem un reliģiskai domai. Tikai LU TF ir iespējams studēt teoloģiju un reliģijpētniecību visos studiju līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, stāsta LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode. Īpašs jaunums ir pērn sāktā jaunā doktora studiju programma "Teoloģija un reliģijpētniecība". Tajā ir iekļauts starptautisks studiju modulis, kas izstrādāts kopā ar kolēģiem no Tartu Universitātes (Igaunija). Kopīgie semināri paplašina pieredzes un zināšanu apmaiņas telpu un veido akadēmiskus kontaktus pāri robežām. TF īstenotajās studiju programmās ir laipni aicināts studēt ikviens, neakarīgi no reliģiskās piederības. Maģistra un doktora studiju programmās var uzsākt studijas arī citu zinātņu absolventi, aicina dekāne. 

Iemāca uzdot jautājumus 

"Studijas šajā fakultātē man iemācīja ļoti būtisku lietu: teoloģijas uzdevums šajā pasaulē ir uzdot jautājumus, nevis sniegt viennozīmīgas atbildes. Tā, man liekas, ir viena no foršākajām lietām, ko var iemācīties fakultātē. TF ieliek brīnišķīgu fundamentālu humanitāro zinātņu pamatu, kas ļauj izprast pasauli, kurā mēs dzīvojam," secina TF absolvente Ilze Jansone, latviešu rakstniece un publiciste. Apgādā "Dienas grāmata" iznākušas sešas Ilzes Jansones grāmatas. Pērn pie lasītājiem nonāca grāmata "Laika rēķins" par Ilzi Šķipsnu sērijā "Es esmu", kas ir veltīta latviešu rakstniekiem. Šogad tika pārizdots 2010. gadā iznākušais I. Jansones debijas romāns "Insomnia" – pirmais mūsdienu latviešu romāns, kas veltīts lesbiešu identitātei un kura centrā ir stāsts par mīlestību un cilvēka garīgā "es" tapšanas procesu. Jansone raksta arī publicistiku dažādiem medijiem, piemēram, "Satori", "Punctum", "Rīgas Laiks". 

Iemeslu, kas lika izvēlēties studijas Teoloģijas fakultātē, bijis daudz, atceras absolvente. Viena no Ilzes motivācijām bija saistīta ar to, ka vēlējusies iemācīties koinē – sengrieķu valodas dialektu, kurā sarakstīta Jaunā derība. "Vēl man ļoti interesēja kultūras vēsture. Jau vidusskolā biju kārtīgi salasījusies Nīči, un šķita, ka zinu visu. Ar tādu diezgan ateistiski kareivīgu noskaņojumu aizgāju studēt. Tieši bakalaura studiju laikā mainījās ļoti daudz – primāri pasaules skatījums. Ļoti, ļoti nozīmīgi padziļinājās perspektīva, un studijas man lika saprast, ka šī ir īstā vieta, kur esmu nonākusi. Tieši teologos iemācījos, kas ir teksts, kā ar tekstu būtu jāstrādā un kā pret to jāizturas. Par rakstniecību un rakstīšanu interesējos jau kopš vidusskolas laikiem, tāpēc teksts vienmēr bijusi mana kaislība, viena no dzīves centrālajām lietām. Studijas TF to, viennozīmīgi, pastiprināja," saka absolvente. 

Studiju laikā ikvienam ir iespējams iesaistīties TF īstenotajos pētniecības projektos: veikt patstāvīgus pētījumus pētnieku komandā vai individuāli, sadarbojoties ar docētāju un citiem studentiem. Tiek pētīta reliģiskā prakse, kā arī uzskati, kas saistīti ar reliģiju un reliģisko organizāciju dinamiku. Studiju kursos tiek piedāvāts iepazīt dažādu reliģisko kopienu dzīvi, garīgā personāla darbu, veidot pētnieka prasmes. Fakultātē var apgūt senās valodas, tas dod iespēju pētīt tekstus to oriģinālvalodās. Mācību ekskursijās tiek iepazītas Latvijas reliģiskās svētvietas. Ilggadīgā tradīcija ir arī prakses nedēļa Sandbijā (Zviedrijā) ar iespēju iepazīt reliģisko organizāciju darbību sabiedrībā un veidot garīgu pieredzi dažādos uzdevumos. Populāras ir studentu konferences, tāpat arī ir iespēja piedalīties fakultātes veidotajās konferencēs, semināros un apmeklēt vieslekcijas. TF studējošie publicē savus pētījumus fakultātes izdotajā rakstu krājumā "Ceļš". 

Būtisku pētījumu vieta 

Jansone ir studējusi visos TF studiju līmeņos un 2013. gadā ieguva doktora grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē. "Tieši studijās mani sāka interesēt dažādi citi jautājumi, kas saistīti ar sistemātisko teoloģiju, reliģijas filozofiju utt. Mans doktora darbs bija reliģijas filozofijā par franču rakstnieka Žorža Bataja (Georges Bataille) romāniem, kā šajos romānos tiek interpretēta Dieva nāve, ko nozīmē nāves jēdziens," stāsta absolvente. No 2010. līdz 2018. gadam Jansone strādāja fakultātē. Fakultātē viņa pasniedza vairākus kursus – "Feminisma teoloģija", "Dzimte un reliģija", "Ievads reliģijas psiholoģijā" u.c. "Tas man palīdzēja izkristalizēt skatījumu gan uz Latvijas akdēmisko vidi kopainā, gan to, kur šobrīd akadēmiskajā vidē ierādīta vieta humanitārajām zinātnēm, gan arī izkopt akadēmisko domāšanu, valodu," piebilst absolvente. 

„Fakultāte lepojas, ka var būt vieta dialogam starp dažādiem uzskatiem, vieta, kur izvērtēt uzskatus ar akadēmiskām metodēm. Studējošie uzsver fakultātes ģimenisko, draudzīgo vidi un kopības sajūtu,”Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne. 

Dekāne Balode atzīst: "TF lepojas ar oriģinālo pētniecību, ko nodrošina fakultātes docētāji un studējošie, lepojas ar studentiem, kas jau studiju laikā parāda inovatīvas idejas, ar absolventiem, kuri iegulda sabiedrības labklājībā, piemēram, ar pētījumiem par reliģisko dažādību Latvijā, par izlīguma nozīmi starp dažādām grupām vēsturē un mūsdienās, ar pētījumiem par Latvijas reliģiju vēsturi, īpaši kristietības vēsturi dažādos gadsimtos. Fakultāte lepojas, ka var būt vieta dialogam starp dažādiem uzskatiem, vieta, kur izvērtēt uzskatus ar akadēmiskām metodēm. Studējošie uzsver fakultātes ģimenisko, draudzīgo vidi un kopības sajūtu." 

I. Jansone uzteic, ka TF strādā ļoti spēcīga pasniedzēju profesoru komanda, kas ir ne tikai savas jomas profesionāļi (arī starptautiski atzīti), bet arī entuziasti, kas "deg" par savu lietu, un tas esot nenovērtējami. Fakultātē tiek stiprināta akadēmiskā pētniecība, to apliecina šogad iznākusī grāmata – profesores Laimas Geikinas monogrāfija "Lūk, cilvēks". "Tas pēc neatkarības atjaunošanas ir pirmais teoloģiskais darbs, kas veltīts praktiskai teoloģijai – unikāls pētījums, kas pieejams latviešu valodā ikvienam. Tā ir tā svētīgā lieta, ko fakultāte dara: komunikācija ar sabiedrību notiek vienkāršā valodā, vienlaikus saglabājot akadēmisko kvalitāti, lai plašākai auditorijai šie problēmu loki būtu saprotami," vērtē absolvente. 

Studentiem pieejams plašs instrumentārijs 

TF absolventi var strādāt jomās, kas ir saistītas ar reliģijas pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts pārvaldē, reliģiskās organizācijās) un praksi (baznīcas un citas reliģiskas organizācijas), kā arī reliģiskajā izglītībā un nevalstiskajās organizācijās (piemēram, jomās, kas saistās ar cilvēktiesībām un sociālo darbu). Studijās gūtās zināšanas absolventiem ļauj kļūt par skolotājiem, ierēdņiem, biznesa analītiķiem, politiķiem, sociālajiem darbiniekiem, labdarības organizāciju darbiniekiem, žurnālistiem utt. Kā norāda dakāne D. Balode, TF veic monitoringu, kāda ir absolventu iesaistīšanās darba tirgū. "Redzams, ka mūsu fakultātes absolventi ļoti veiksmīgi iesaistās dažāda profila darba vietās – darbojas kā garīgā personāla pārstāvji, strādā valsts un pašvaldību institūcijās un publiskajā sektorā, kultūras un radošās industrijas organizācijās, kā arī ir uzņēmēji, bet pēc augstāka līmeņa studiju beigšanas – akadēmiskais personāls, pētnieki," paskaidro viņa. 

Rakstniece un publiciste Ilze Jansone jauniešiem, kas domā par studijām šajā fakultātē, saka: "Šī būs īstā vieta cilvēkam, ja patīk un ir ķēriens uz valodu, tekstu, ja interesē kultūras vēsture (īpaši Rietumu kultūras vēsture lielā mērā balstās uz kristietības vēsturi), ja saista dažādi reliģiju mijiedarbības procesi. Ja ir interese par to, kā cilvēkiem ar dažādām pārliecībām, piemēram, viens ir musulmanis, otrs kristietis, trešais – budists, veidojas saruna un vai saruna vispār var notikt. TF ieliek brīnišķīgu fundamentālu humanitāro zinātņu pamatu, kas ļauj izprast pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tā ir ļoti svarīga lieta. Es saprotu, ka jaunieši mūsdienās daudz domā par karjeru, domā, ja pabeigs TF, kur turpmāk strādās. Tas instrumentārijs, ko iedod studijas šajā fakultātē, ļauj strādāt dažādās jomās." 


Uzzini vairāk par LU Teoloģijas fakultāti, https://www.tf.lu.lv 

Vienotā pieteikšanās koledžas un bakalaura studijām notiek no 5. līdz 18. jūlijam portālā www.latvija.lv, uzņemšana maģistra līmeņa studijās no 4. līdz 15. jūlijam. Uzzini vairāk www.gribustudet.lv 

Lai uzzinātu aktualiātes LU kā arī par pasākumiem skolēniem, piesakies jaunumiem: https://www.lu.lv/gribustudet/piesakies-jaunumiem/ 

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē sākas uzņemšana
11.07.2022.

Latvijas Universitātē sākas uzņemšana

Latvijas Universitātes filiāles reģionos – mikrouniversitāte tuvāk mājām un darbam
30.06.2022.

Latvijas Universitātes filiāles reģionos – mikrouniversitāte tuvāk mājām un darbam

Kur vēsture kā diagnoze un filozofija kā terapija
30.06.2022.

Kur vēsture kā diagnoze un filozofija kā terapija

Sociālo zinātņu fakultāte – sabiedrību virzošiem, ambicioziem prātiem 
29.06.2022.

Sociālo zinātņu fakultāte – sabiedrību virzošiem, ambicioziem prātiem 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte: Ar aicinājumu sirdī būt pārmaiņu nesējam
27.06.2022.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte: Ar aicinājumu sirdī būt pārmaiņu nesējam

Humanitāro zinātņu fakultāte: radošas un kritiski domājošas personības izaugsmei
27.06.2022.

Humanitāro zinātņu fakultāte: radošas un kritiski domājošas personības izaugsmei

Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu
22.06.2022.

Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: radošu, inovatīvu līderu kalve
21.06.2022.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: radošu, inovatīvu līderu kalve