Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

Ilgmārs Eglītis

2015.gadā iegūti 192 asteroīdu pozīciju novērojumi ar Baldones Šmita teleskopu  ekliptikas zonā. Atklāti 7 jauni asteroīdi, kuri reģistrēti Mazo Planētu Centra datu bāzē ar pagaidu nosaukumiem: 2015 TW238, 2015 TN260, 2015 TC23, 2015 TO260, 2015 TQ260, 2015 TG350; 2015 TC350. Precizētas 96 jau zināmu asteroīdu orbītas. 2015.gada janvārī Starptautiskā Astronomu Savienības  CSBN (Committee on Small Body Nomenclature) sēdē apstiprināts: asteroīdam Nr 352646 = 2008 OZ1 nosaukums “Blumbahs” un  asteroīdam Nr 332530 = 2008 OS18 nosaukums “Canders”.

Iegūtas Plutona pozīciju mērījumi, saistībā ar dalību Pluto New Horizons misssion projektā “Eart-Based observing Campaign” (http://guinan.space.swri.edu/nhcs/campaignobjectives=20). Mērījumu precizitāti raksturo iegūtie vidējie mazās planētas novēroto un aprēķināto orbītas koordināšu vidējo atšķirību lielumi O-C (Observed - Calculated)  pa rektascenciju ±0.”73 un pa deklināciju ±0”.56.

Vieikta augstas izšķirtspējas (R=67000) spektroskopija maz pētītai, ļoti metālnabadzīgai zvaigznei, HE 0056-3022. Noteiktie ķīmiskā sastāva un atmosfēras parametri (dzelzs saturs ir  [Fe / H] = -3,25 Dex un skābekļa saturs pret dzelzi [O / Fe] = +1.45 Dex) apstiprina, ka zvaigzne HE 0056-3022 ir ar ekstremālu dzelzs iztrūkumu, ir uz Sarkanā Milžu Zara (RGB) un tās kodolā notiek Hēlija uzliesmojumi. Savukārt tas , ka zvaigznes atmosfēra ir bagātīnāta ar alfa elementiem, jo īpaši skābekli   pieļauj iespēju ka zvaigzne pieder dubutsistēmai.  Par pētījumu sagatavots raksts “Proper motions of embedded protostellar jets in Serpens” starptautiskam  žurnālam Astronomy & Astrophysics.

Pētījums par detalizētu pārejas grupu elementu enerģētisko struktūru, kas ļauj modelēt astrofizikā iegūtos spektrus un būtiski uzlabot elementu izplatības novērtējumu zvaigžņu un galaktiku sastāvos nosaukts starp vienpadsmit nozīmīgākajiem sasniegumiem teorētiskajā un lietišķajā zinātnē 2015.gadā.

1. Černis, K.; Wlodarczyk, I.; Eglitis, I. “Observational data and orbits of the asteroids discovered at the Baldone Observatory in 2008--2013” – Baltic Astronomy, Vol. 24, 251-262, 2015;

2. Klavins, A.; Barzdis, A.; Smirnova, O. “Spectroscopy of the Extremely Metal-Poor Red Giant HE 0056-3022” - Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 497, p. 309, 2015

3. lgmārs Eglītis “Ar Baldones Šmidtu atklāti vēl pieci jauni asteroīdi”,  Zvaigžņotā Debess, 2015/16. gada ZIEMA.

2. Kazantseva, L. V.; Andruk, V. M.; Shatokhina, S. V.; Protsyuk, Yu. I.; Eglitis, I.; Eglite, M., Research of the Long-Term Behaviour of the Pleiades by Using of Photographic Plates from Ukrvo Digital Archive and Baldone Observatory - Odessa Astronomical Publications, vol. 28, p. 198 (2015)