Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

Maruta Avotiņa

Projekta realizētājs ir LU Fizikas un matemātikas fakultātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (LU A.Liepas NMS) – matemātikas padziļinātas izglītības centrs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi. Projekta ietvaros tika uzturēta un attīstīta LU A.Liepas NMS izstrādātā matemātikas padziļinātas izglītības sistēma, kurai ir nozīmīga loma kopējā Latvijas izglītības sistēmā. Matemātikas padziļinātas izglītības sistēma sevī ietver klātienes un neklātienes pasākumus skolēniem, matemātikas olimpiādes un konkursus, mācību palīglīdzekļu izstrādi.

2015. gadā tika organizēti tālāk minētie pasākumi.

· Mazā matemātikas universitāte (MMU) (~250 dalībnieku) – populārzinātniskas lekcijas vidusskolēniem par dažādām matemātikas tēmām ar mērķi veicināt skolēnu interesi par matemātiku un piesaistīt LU potenciālos studentus. MMU lektori ir LU FMF mācībspēki, studenti, absolventi.

 

Mazās matemātikas universitātes 2. nodarbība (2015./2016.m.g.)

  • 42. atklātā matemātikas olimpiāde (~3000 dalībnieku) – lielākā mācību priekšmetu olimpiāde Latvijā 5. – 12. klašu skolēniem. 2015. gadā pirmo reizi olimpiāde vienlaicīgi notika Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

Skolēnu darbi Atklātajā matemātikas olimpiādē

  • „Profesora Cipariņa klubs” (5 kārtas) un „Jauno matemātiķu konkurss” (5 kārtas) – neklātienes konkursi pamatskolas vecuma skolēniem.
  • Konkurss-olimpiāde „Tik vai... cik?” 4. klašu skolēniem (4 kārtas).
  • Neklātienes nodarbības vidusskolēniem par dažādām „olimpiāžu matemātikas” tēmām (4 kārtas) – vēsturiski senākā LU A.Liepas NMS organizētā aktivitāte skolēniem.
  • Mācību gada noslēgumā tiek rīkots atklātās matemātikas olimpiādes un neklātienes konkursu laureātu apbalvošanas pasākums. Laureātu apbalvojumi 2015. gadā tika sagādāti no projekta finanšu līdzekļiem.

 

LU A. Liepas rīkoto olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošana LU Lielajā aulā

  • Latvijas izlases gatavošana starptautiskām olimpiādēm – Starptautiskajai matemātikas olimpiādei, Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādei un komandu sacensībām “Baltijas Ceļš”.  2015. gadā Starptautiskajā matemātikas olimpiādē Latvijas skolēni izcīnīja trīs atzinības.

Projekta realizācijas laikā, turpinot iesākto sēriju, tika izstrādāti 2 mācību palīglīdzekļi – mācību gada Latvijas matemātikas sacensību uzdevumu apkopojumi:

  1. M.Avotiņa, M.Kokainis. Matemātikas sacensības 9. – 12. klasēm 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā.
  2. M.Avotiņa, A.Šuste. Matemātikas sacensības 4. – 9. klasēm 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā.

Par veiktajiem pētījumiem matemātikas padziļinātas izglītības jomā un gūto pieredzi tika referēts starptautiskās konferencēs “Teaching Mathematics: Retrospectives and Perspectives” un “Gifted Children: Challenges and Possibilities”.