Botāniskais dārzs kā zinātnes un izglītības centrs 21. gadsimtā

S. Tomsone
 

Pasaulē botāniskie dārzi ir nozīmīgi izglītības un zinātnes centri, kas nodarbojas ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. LU Botāniskā dārza darbības pašreizējais posms parāda, ka dārzā realizētais funkcionēšanas modelis neveicina pilnvērtīgu dārza potenciāla izmantošanu, kas atbilstu mūsdienu tendencēm zinātnē un izglītībā, pasaules botānisko dārzu darbības prioritātēm, apkārtējās vides un sabiedrības attīstības tendencēm. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Universitātes Botāniskā dārza kā zinātnes un izglītības centra ilgtspējīgu attīstību 21. gs. pilsētvidē. Tādēļ uzdevums bija izstrādāt LU Botāniskā dārza attīstības koncepciju un tās vizualizāciju, kas radītu pamatu koordinētai zinātnes un izglītības mērķtiecīgai attīstībai.

Projekta rezultātā, piedaloties dažādu nozaru speciālistiem (biologiem, arhitektiem, pilsētplānotājiem, ainavu arhitektiem u.c.) un studentiem, tika izstrādāta LU Botāniskā dārza attīstības koncepcija un tās vizualizācijas seši varianti, kuri tika izanalizēti un izvēlēts optimālākais. Tas ir pamats LU Botāniskā dārza ilgtspējīgai attīstībai nākotnē – plānveidīgai infrastruktūras, zinātniskā un izglītojošā darbu sakārtošanai. Projekta gaitā tika apzināti botānisko dārzu funkcionēšanas modeļi pasaulē, analizēta LU Botāniskā dārza perspektīvas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, zinātnē un izglītībā, kā arī ievērojot Rīgas pilsētvides attīstību nākotnē. Plānotie mērķi un uzdevumi ir sasniegti pilnībā un tas sekmēs pilnvērtīgu dārza potenciāla izmantošanu atbilstoši mūsdienu pasaules botānisko dārzu darbības prioritātēm zinātnē un izglītībā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, apkārtējās vides un sabiedrības attīstības tendencēm. Darba rezultāti ir apkopoti brošūrā „Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs. No tagadnes uz nākotni”.

 

 

    Papildus informācija