Izelpas gāzu sastāva analīzes iespējas slimību diagnostikā izmantojot mākslīgos ožas sensorus

I. Taivans
 

Izelpas gaisa analīze diagnostikas nolūkos ir saistīta ar šādām problēmām: - zema interesējošo savienojumu koncentrācija, liels savienojumu klāsts izelpas gaisā, un nav zināms, kādi konkrēti savienojumi raksturo noteiktu patoloģisko procesu . Pētniecības darbs bija virzīts ar mērķi risināt šīs problēmas. Tika izstrādātas divas pieejas izelpas gais koncentrācijai, kas ļauj būtiski palielināt nosakāmo savienojumu klāstu izelpas gaisā.