Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā

Z. Rubene
 

Pētījums tiek  īstenots kā salīdzinošs starptautisks pētījums, kura ietvaros tiks veikta skolotāju aptauja 6 postpadomju ietekmes valstīs: Latvijā, lietuvā, Igaunijā, Polijā, Bulgārijā un bijušās Vācijas Demokrātiskās republikas teritorijā.. Pētījuma pirmajā posmā no 01.09.2007. līdz 31.07.2008. notiek izpētes teorētidko pamatu un metodoloģijas izstrāde, izpētes instrumenta – anketas - izstrāde, starptautisko sadarbības partneru izvēle.

2007. gada četros mēnešos:

  1. Ir noticis pētnieku seminārs 15. – 16. septembrī, kurā tika apzināti pētījumu rezultāti par izglītības reformām postpadomju telpā un uzsākts teorētiskais pētījums par totalitārisma jēdziena būtību un izpētes kategorijām un rādītājiem;
  2. Decembrī tika pabeigta totalitārisma jēdziena būtības un  izpētes kategoriju izpēte;
  3. Šobrīd turpinās  darbs pie izpētes instrumenta izstrādes;
  4. Tiek veikta starptautisko sadarbības partneru apzināšana – uzsāktas pārrunas ar Leipcigas universitāti Vācijā, Zeļena Goras universitāti Polijā, Sofijas universitāti Bulgārijā, tartu universitāti Igaunijā un Šauļu universitāti Lietuvā;

Tiek gatavotas publikācijas par pētījuma 1. pusgada rezultātiem (LU 66.gadskārtējā zinātniskās konferences plenārsēdē PPF un ATEE Spring University starptautiskajā konferencē)