Inovāciju ietekmes un iespēju novērtēšana Latvijas ekonomikas izaugsmei

U. Rozevskis
 

Galvenie pētījuma rezultāti ir publicēti tīmeklī fakultātes mājas lapā, zinātniskā pētījuma gaitā sagatavoti materiāli doktora darbam un tā kopsavilkumam, tie ir izmantoti zinātniskā raksta sagatavošanai krājumam un tiks lietoti arī lekcijā  Vadības zinību maģistru studiju programmā kursu „Elektroniskās biznesa sistēmas” un „Valsts un pašvaldību informācijas sistēmas” nolasīšanai. Par pētījuma rezultātiem tiks ziņots LU gadskārtējā zinātniskajā konferencē. Problēmas: ļoti īsais projekta pirmā gada izpildes laiks- tikai 7 mēneši, sākotnējā plānotā finansējuma samazināšana par 50%.