Glikoproteīnu - enzīmu farmakoloģiskā līdzekļa ietekme uz reparatīvajiem procesiem ādā

V. Nikolajeva
 

Turpināti pētījumi potenciāla jauna medikamenta izstrādāšanā trofisko čūlu dzīšanas veicināšanai, izmantojot oriģinālu dabisku mikrobioloģiskas izcelsmes glikoproteīnu-enzīmu. Pētīta šī līdzekļa ietekme uz dzīšanas procesiem eksperimenta dzīvnieku ādā pēc lokāla, aseptiska iekaisuma izraisīšanas. Eksperimenti, izmantojot laboratorijas dzīvniekus, veikti saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegto atļauju un Dzīvnieku ētikas komitejas akceptēto pētījumu protokolu.

No mikroskopiskās sēnes – glikoproteīna-enzīma producenta (1. att.) – izdalīts un attīrīts eksperimentiem nepieciešamais glikoproteīna daudzums.

 

1. attēls. Mikroskopiskā sēne Penicillium lanoso-viride – glikoproteīna-enzīma producents.

 

Iegūta glikoproteīna-enzīma hidrogēla forma un veikti eksperimenti, noskaidrojot tās ietekmi uz eksperimentālu ķīmisku ādas čūlu ārstēšanu. Hidrogēlus izmanto farmācijā galvenokārt kā dažādu peptīdu un olbaltumvielu inertus nesējus. Tiem ir laba bioloģiskā savietojamība ar audiem. Tie saglabā mitru vidi, kas savukārt sekmē brūču dzīšanu. Hidrogēla hidrofilā, maigā struktūra nekairina audus, un šūnām un olbaltumvielām nav izteiktas tendences pielipt pie hidrogēla virsmas. Viens no visvairāk izplatītajiem hidrogēlu nesējiem ir farmācijā akceptētais Carbopol polimērs, ko neitralizē ar trietanolamīnu. Mūsu pētījumi liecina, ka glikoproteīnu-enzīmu saturošs hidrogēls sekmē ādas bojājumu sadzīšanu. Visi mērītie asins formelementu un bioķīmiskie rādītāji bija normas robežās un būtiski neatšķīrās starp eksperimenta grupām. Dzīvniekiem bija laba veselība, apetīte, un viņi vienmērīgi pieņēmās svarā. Histoloģiskajos pētījumos visos paraugos konstatēta dažādas pakāpes un intensitātes reepitelializācija, granulācijas un savienotājaudu veidošanās (2. att.). Iegūtie rezultāti apkopoti zinātniskā publikācijā un patentā.

 


2. attēls. Histoloģiskais preparāts. Redzams daļēji epitelizējies izčūlojums, zem tā granulāciju audi ar sīku kapilāru stāzi un pilnasinību.

 

Kā zināms, dzīšanai izšķir trīs fāzes: 1) iekaisums; 2) audu reģenerācija; 3) audu pārveidošanās. Projektā pētītais glikoproteīna-enzīma farmakoloģiskais līdzeklis paātrina ādas čūlu sadzīšanu – galvenokārt tieši audu reģenerāciju. Kaut gan tas stiprina organisma nespecifisko imunitāti, tam nepiemīt tieša antibiotiska iedarbība. Tādēļ, lai iekaisuma fāzē organisms sekmīgāk cīnītos ar mikroorganismiem un citiem antigēniem, kas pa bojāto vietu nokļūst audos, veicām glikoproteīna-enzīma imūnstimulējošās aktivitātes papildināšanu ar oriģinālām, dabiskām antimikrobiālām piedevām, kas iegūtas no Latvijas floras sūnu sugām. Lai to izdarītu, noskaidrota daudzu sūnu sugu ekstraktu antimikrobiālā aktivitāte un veikta aktīvāko sūnu atlase (3. att.).

 

A B C

3. attēls. Daži analizēto sūnu pārstāvji:
A – Šrēbera rūsaine (Pleurozium schreberi);

   B – spīdīgā stāvaine (Hylocomium splendens);

   C – dažādlapu sekstīte (Lophocolea heterophylla).

 

Noteikta sūnu ekstraktu bakteriostatiskā koncentrācija, t.i., koncentrācija, kas palēnina baktēriju augšanu. Izmantotas vairākas baktēriju tīrkultūras, piemēram, stafilokoki (Staphylococcus aureus) un baciļi (Bacillus cereus). Turpmākiem pētījumiem izvēlētas dažas visaktīvākās sūnu sugas (4. att.). Pārbaudīts, vai šo sūnu ūdens ekstraktiem nepiemīt akūts toksiskums (LD50) un vai tie neizraisa ādas kairinājumu. Tā kā nekādi blakusefekti netika konstatēti, tad pēc antibakteriālām īpašībām aktīvākais ekstrakts tika pievienots glikoproteīnu-enzīmu saturošai hidrogēla kompozīcijai, lai izstrādātu kompleksu dabisku farmakoloģisku līdzekli vienlaikus ar antimikrobiālu un
imūnstimulējošu iedarbību.

 

4. attēls. Dažu sūnu ekstraktu ietekme uz stafilokoku (Staphylococcus aureus) augšanu.