Bezvadu sensoru tīkli - no teorijas līdz praksei

J. Bičevskis, L. Seļāvo

Projekta ietvaros līdz 2007. gada beigām sasniegti sekojoši rezultāti un iestrādes:

  1. Izveidots un pasniegts jauns studiju kurss bakalauru līmenī: "Bezvadu sensoru tīkli". Radīta studentu interese par jaunajām tehnoloģijām, par ko liecina vairāku studentu izteiktā vēlme turpināt darbu sensoru tīklu un iegulto sistēmu laukā.
  2. Uzsākts apakšprojekts bezvadu sensoru navigācijas sistēmai cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Projektā iesaistijušies četri studenti. Iesūtīts publikācijas pieteikums starptautiskajai zinātniskajai konferencei INSS'2008.
  3. Ņemta dalība starptautiskās konferences DATE'2008 tehniskajā programmas komitejā
  4. Uzsākta diskusija par sadarbību ar Skovde universitāti Zviedrijā. Sadarbības ietvaros projekta vadītājs piedāvā ekspertīzi bezvadu sensoru laukā kamēr Skovde universitātes darbinieki pēta datu sapludināšanu (data fusion).
  5. Skovde universitātē nolasīta vies-lekcija par bezvadu sensoru tīklu pielietojumiem medicīnā un dabas zinātnēs.
  6. Starptautiskajā konferencē SenSys'2007 kas notika Sidnejā, Austrālijā prezentēts referāts par bezvadu sensoru tīklu sistēmu vides zinātnē un ekoloģijas pētijumos.

Iegādāta aparatūra bezvadu sensoru tīklu pētniecības bāzei LU iegulto sistēmu un sensoru laboratorijai.

Bezvadu sensoru tīkli - no teorijas līdz praksei