Leņķiskā momenta stāvokļa kvantu tomogrāfija optoelektronikas ierīču projektēšanai

M. Auziņš

Projekts izstrādāja metodiku, kas ļauj pēc spektroskopiski novērojamiem signāliem noteikt kvantu stāvokļa blīvuma matricu – kvantu stāvokļu apdzīvotību un koherences pakāpi starp tiem. Šādas metodes ir nepieciešamas gan lai risinātu fundamentālas fizikas problēmas par koherences radīšanu un ārējo lauku ietekmi uz to atomiem un molekulām mijiedarbojoties ar gaismu, gan lai risinātu virkni praktisku problēmu sākot no opotelektronisku elementu izveides sārmu metālu gāzē (šaurjoslas optisko filtru, slēdžu un lauka devēju), gan saistībā ar kvantu bitu realizāciju un to noturību pret ārējām perturbācijām kvantu datoros. Projekts parādīja šādu tomogrāfisku eksperimentu realizācijas principiālu iespējmību.