Zinātniskā vadība - komisijas priekšsēdētājs

Atbilstoši 2014. gada 20. augusta Ministru kabineta rīkojumam Nr. 433 un 2015. gada 22. septembra komisijas reglamentam un 2017. gada 23. novembra komisijas reglamentam priekšsēdētājs veic komisijas zinātnisko vadību. Komisijas administratīvo un finansiālo vadību veic Latvijas Universitātes amatpersonas - Latvijas Universitātes rektors, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktors un citas. Komisijas priekšsēdētājs ir Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris