Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 KP (6 ECTS) apjomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība) un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 KP (6 ECTS) apjomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule par tēmu "Klasiskās studijas: izvēles motivācija un pētnieciskās intereses" (2000 - 3000 rakstzīmes bez atstarpēm);

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 KP (6 ECTS) apjomā, kā arī viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule par tēmu "Klasiskās studijas: izvēles motivācija un pētnieciskās intereses" (2000 - 3000 rakstzīmes bez atstarpēm);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Piezīme: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās/radošās pieredzes apstiprinājumam.

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība