"ESN Riga" kopš 2003. gada ir Erasmus Studentu Tīkla (ESN) sekcija, kas saistīta un galvenokārt sadarbojas ar Latvijas Universitāti, kā arī Latvijas Universitātes Studentu padomi. Kā biedrība ‘’ESN Riga’’ pārstāv starptautisko apmaiņas studentu intereses un organizāciju Erasmus Student Network Rīgā, kuras moto ir Students Helping Students. Erasmus Studentu Tīkls ir viena no lielākajām studentu asociācijām Eiropā, un tā tika izveidota, lai atbalstītu un attīstītu studentu apmaiņu.

"ESN Riga" ir bezpeļņas organizācija, kurā darbojas ap 40 brīvprātīgo, lielākoties studenti un jaunieši. "ESN Riga" ik semestri organizē ap 40 pasākumu ar mērķi veicināt ārvalstu studentu sociālo un kulturālo integrāciju Latvijā, radot apstākļus labākai citu kultūru izpratnei dažādu nacionalitāšu studentu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes. "ESN Riga" palīdz apmaiņas studentiem atbildot uz viņu jautājumiem, kā arī sniedzot viņiem nepieciešamo informāciju. "ESN Riga" ofiss atrodas Latvijas Universitātē Raiņa bulvārī 19, 177. kabinetā, informācija par tā darba laikiem tiek izsludināta ‘’ESN Riga’’ sociālajos tīklos.

"ESN Riga" ir lieliska organizācija, kurā iekļauties vietējiem studentiem, kas atgriezušies no Erasmus+ apmaiņas, kā arī tiem Latvijas studentiem, kas labprāt būtu daļa no multikulturālas vides. Tā ir iespēja gūt Erasmus sajūtu, atrodoties tepat Latvijā. ‘’ESN Riga’’ vienmēr savā pulkā aicina pievienoties darbīgus un mērķtiecīgus vietējos un starptautiskos studentus un jauniešus, kas vēlas attīstīt savas prasmes un idejas multikulturālā un drošā vidē, sadarbojoties savā starpā.

"ESN Riga" valdē pieejamas tādas pozīcijas kā prezidents, viceprezidents, finansists, pasākumu un izbraucienu koordinatori, mentora programmas koordinators, komunikācijas un partnerattiecību vadītāji, IT speciālists, kā arī sekcijas pārstāvis. Biedrības brīvprātīgie iesaistās sekcijas darbībā kā aktīvie un jaunie biedri.

2018. gadā "ESN Riga" Latvijas Universitātē uzņēma starptautisku pasākumu ‘’Council of National Representatives’’, kurā tikās ESN valsts līmeņa sekciju pārstāvji no visas Eiropas, lai pārrunātu stratēģiskus ESN jautājumus un pārstāvētu savu valstu sekciju intereses. "ESN Riga" ir sasniedzama sociālajos tīklos: https://linktr.ee/esnriga