Astronomijas institūta direktors

Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore

Bioloģijas institūta direktore

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors

Filozofijas un socioloģijas institūta direktore

Fizikas institūta direktors

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta direktors

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors

Ķīmiskās fizikas institūta direktore

Latviešu valodas institūta direktore

Latvijas vēstures institūta direktors

Materiālu mehānikas institūta direktors

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors

Starptautiskais Indijas studiju institūts