Bioloģijas fakultātes dekāna p. i.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne

Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

Juridiskās fakultātes dekāne

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne

Sociālo zinātņu fakultātes dekāns

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne