Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) ir patstāvīga LU struktūrvienība, kas darbojas kopš 1957. gada ( līdz 2000. gadam – Sagatavošanas kursi).

PMC mērķis ir uzlabot skolēnu sagatavotību centralizētajiem eksāmeniem,  iestājpārbaudījumiem un studijām Universitātē.

PMC uzdevums:

 • nodrošināt vidējo mācību iestāžu beidzējiem un izlaiduma klašu vai kursu audzēkņiem iespēju papildināt un nostiprināt savas zināšanas vidusskolas mācību priekšmetos,
 • palīdzēt reflektantiem kvalitatīvi sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem,  iestājpārbaudījumiem un studijām Latvijas Universitātē.

Mēs piedāvājam:

 • reģistrēt  pieteikumu  centralizēto  eksāmenu kārtošanai
 • 8 mēnešu  vakara sagatavošanas  kursus
 • 4 mēnešu  vakara sagatavošanas  kursus
 • 6 un 2  mēnešu angļu valodas vakara  sagatavošanas kursus
 • 10 dienu  zīmēšanas  un  gleznošanas kursus studiju programmai „Māksla”
 •  izlīdzinošais kurss studentiem vidusskolas mācību priekšmetos
 • “Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu”

Kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvājam atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem varat izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko VAKARA kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (1815—2105).  

4  mēnešu  vakara  kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu.
Jāpiesakās līdz janvāra vidum.

6 un 2 MĒNEŠU VAKARA SAGATAVOŠANAS KURSI ANGĻU VALODAS centralizētajam eksāmenam  noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Pieteikšanās līdz septembra vidum vai līdz janvāra beigām.

8  mēnešu  vakara  kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām.
Jāpiesakās septembra pirmajā pusē.

Nodarbības ZĪMĒŠANĀ UN GLEZNOŠANĀ palīdzēs sagatavoties  iestājpārbaudījumiem studiju programmaiMĀKSLApiedāvājam  10 DIENU sagatavošanas kursus. Kursu sākums jūnija beigās.

Izlīdzinošais kurss studentiem vidusskolas mācību priekšmetos palīdz atkārtot un nostiprināt esošās zināšanas.

Centralizētie eksāmeni

Reflektantiem, kam  nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC) no 2002. gada piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

„Latviešu valodas un kultūras vasaras skola”

Studentiem un citiem interesentiem bez priekšzināšanām, ar nelielām (A1+) un labām (B1) latviešu valodas priekšzināšanām.

No 2015. gada Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA) organizē „Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu” studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas ne tikai apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, bet arī paplašināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru. Īpaši aicināti pieteikties studenti, kas ārvalstu augstskolās apgūst latviešu valodu vai studē baltu valodas.

Piedāvājam:

 • intensīvu mūsdienīgu un interaktīvu latviešu valodas kursu (gramatika, lasīšana, rakstīšana, sarunvaloda, 64 akad.st.), kurš ietver tādus tematus kā cilvēka personība, pieredze, zināšanas un prasmes, draudzīga iepazīšanās un uzturēšanās Latvijā, daudzpusīgā un unikālā Rīga, pilsētas iepazīšana un orientēšanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdiena un svētki, latviešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, Latvijas aktualitātes medijos, Latvijas un latviešu veiksmes stāsti pasaulē;  
 • lekcija par Latvijas vēsturi un politiku, iepazīstoties ar mūsdienu Latvijas vēsturi un politisko situāciju Latvijā;
 • lekcija par latviešu kultūru un mākslu, iepazīstoties ar tās vēsturisko attīstību un ievērojamākajām personībām, īpaši – vizuālajā mākslā un arhitektūrā;
 • lekcija par latviešu folkloru: tradīcijām un ieražām, iepazīstoties ar vienu no interesantākajām folkloras formām – latviešu tautasdziesmām jeb dainām, un mēģinot tās izdziedāt un izdejot;
 • ekskursiju pa Rīgu, apmeklējot arī vairākus pilsētas muzejus (piem., Vēstures un kuģniecības muzeju vai Okupācijas muzeju, Nacionālo Mākslas muzeju, Raiņa un Aspazijas māju Rīgā, Nacionālo  bibliotēku, Etnogrāfisko  brīvdabas muzeju);
 • divu dienu izbraukumu uz ostas pilsētu Ventspili, apskatot pilsētas ievērojamākās vietām (piem., Ventspils Amatu māju);
 • ekskursija pa Kuldīgu (Ventas rumba, vecpilsēta).

Studentiem par sekmīgu kursa nokārtošanu tiks piešķirti 4 kredītpunkti (6 ECTS).

Stipendijas

Ārvalstu augstskolu studenti un akad.personāls var pieteikties LU un Latvijas valdības stipendijām.

Direktore Sarmīte Miltiņa