Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) tika izveidots 2000.gadā kā Latvijas Universitātes struktūrvienība. Tā mērķis ir veicināt un atbalstīt starpdisciplināro akadēmisko un lietišķo pētniecību par Eiropas jautājumiem, iesaistot studentus gan no ES dalībvalstīm, gan arī no vairākām trešajām valstīm. ESASAC galvenā uzmanība ir vērsta uz tādām nozarēm kā ekonomika, politoloģija, tieslietas, valsts pārvalde un reģionālā politika.

ESASAC ietver Žana Monē un Marijas Kirī Eiropas Komisijas projektus un sniedz padomus valsts iestādēm par ekonomikas un sociālās attīstības jautājumiem saistībā ar Eiropas integrāciju. ESASAC darbojas kā starptautiski atzīts debašu forums akadēmiķiem, mācību beidzējiem un ekspertiem par pašreizējām tendencēm Eiropas attīstībā no jauno dalībvalstu viedokļa.

Centra mērķi:

  • Veicināt pētniecību un izglītību jomās, kas saistītas ar Latvijas pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvām Eiropas integrācijas procesā, starptautiskajās attiecībās ar trešajām valstīm, piemēram, Krieviju, Baltkrieviju, Gruziju un Kosovu, un pārejas procesa jautājumos (kas vēl ir iesākts projekts). Šie ir daži no galvenajiem ESASAC pētītajiem tematiem.
  • Attīstīt starpnozaru un daudznozaru darbības, koncentrējoties uz tādām nozarēm kā ekonomika, valsts pārvalde, tiesības, politoloģija, socioloģija un reģionālā zinātne.
  • Atbalstīt akadēmiskos un lietišķos pētījumus, izveidojot pētniecības tīklu sadarbībā ar valsts iestādēm, ministrijām un starptautiskām organizācijām.
  • Iesaistīt pēcdiploma/moderno pētījumu studentus ESASAC aktivitātēs.
  • Izplatīt ESASAC pētniecības aktivitāšu rezultātus semināros, konferencēs, interneta mājas lapās un publicējot darba dokumentus.

Struktūrvienības vadītājs