Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās
pilnveides centrs sniedz tālākizglītības un profesionālās pilnveides pakalpojumus, nododot
juridiskās zināšanas, prasmes un iemaņas Latvijas iedzīvotājiem, profesionālo organizāciju
pārstāvjiem un valsts vai pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.
Centra galvenokārt sadarbojas ar profesionālajām juristu organizācijām, kā arī valsts un
pašvaldību iestādēm un privātpersonām. Līdztekus darbam ar tiesību speciālistiem centrs
izstrādā un organizē kursus nejuridisko profesiju pārstāvjiem, veic pētījumus un sniedz
atzinumus aktuālos tiesību problēmjautājumos.

Struktūrvienības vaditājs

prof. Kristīne Strada-Rozenberga