Institūts nodarbojas ar mikroorganismu darbības izpratnes uzlabošanu, kā arī mikroorganismu pielietojuma paplašināšanu rūpniecībā, medicīnā, vides aizsardzībā un piesārņojuma likvidēšanā. Institūtam ir gan starptautiska, gan nacionāla mēroga sadarbība ar zinātnes un ar komerciālām institūcijām.

Direktors

Egils Stalidzāns