LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts dibināts ar mērķi attīstīt pētniecību onkoloģijas un onkoprofilakses, kā arī tuberkulozes un sepses jomās; veikt organizētus vēža skrīninga optimizēšanas pilotpētījumus, kā arī realizēt Eiropā unikālu populācijas pētījumu kuņģa un zarnu vēža profilaksei (GISTAR). Institūtā realizē kopējas ar audzējiem slimojošo u. c. pacientu biobankas izveidi, kam paredzēts iekļauties Nacionālās biobankas struktūrā. Uz institūta bāzes tiek radītas darba vietas doktorantiem, pēcdoktorantiem u. c. jaunajiem zinātniekiem. Pētnieciskajam darbam tiek piesaistīti rezidenti un studenti. Institūts cieši sadarbojas ar Latvijas pētniecības un medicīnas iestādēm, privāto sektoru, kā arī ar vadošajām pētniecības institūcijām Baltijas reģionā, Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Āzijā. Institūta darbība ir starpdisciplināra.

Institūts veic pētījumus šādos virzienos:

• Sabiedrības veselības un slimību profilakses joma.

• Populācijas pētījumu realizēšana.

• Skrīninga un intervences pētījumi.

• Klīniskās medicīnas nozarēs, t.sk. onkoloģijas, mikrobioma un infekcijas izpēte (sepse, tuberkuloze u.c.), internās medicīnas un ķirurģiskās patoloģijas jomā, laboratorijas medicīnā un vizuālajā diagnostikā, kā arī citās dabas zinātnēs.

Direktors

Dr. med. Mārcis Leja