LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts dibināts ar mērķi attīstīt pētniecību onkoloģijas un onkoprofilakses, kā arī tuberkulozes un sepses jomās; veikt organizētus vēža skrīninga optimizēšanas pilotpētījumus, kā arī realizēt Eiropā unikālu populācijas pētījumu kuņģa un zarnu vēža profilaksei (GISTAR). Institūtā realizē kopējas ar audzējiem slimojošo u. c. pacientu biobankas izveidi, kam paredzēts iekļauties Nacionālās biobankas struktūrā. Uz institūta bāzes tiek radītas darba vietas doktorantiem, pēcdoktorantiem u. c. jaunajiem zinātniekiem. Pētnieciskajam darbam tiek piesaistīti rezidenti un studenti. Institūts cieši sadarbojas ar Latvijas pētniecības un medicīnas iestādēm, privāto sektoru, kā arī ar vadošajām pētniecības institūcijām Baltijas reģionā, Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Āzijā. Institūta darbība ir starpdisciplināra.

Direktors

Dr. med. Mārcis Leja