Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, pateicoties tā vēsturiskajai attīstībai, pētniecības tematikai un iesaistītajam personālam, ir kļuvis par Latvijas kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas zinātnisko centru. 

Darbības jomas:

 • Kardiovaskulāro slimību epidemioloģija un profilakse.
 • Invazīvā kardioloģija.

 • Koronārā un perifērā ateroskleroze.

 • Gēnu polimorfismu izpēte koronārās sirds slimības novērtēšanai. Sekundāro kardiovaskulāro slimību riska faktoru izpēte.

 • Cilvēka šūnu un audu izmantošana jaunu ārstniecības metožu izstrādei.

 • Metabolais sindroms, cukura diabēts un citas endokrīnās slimības.

 • vazomotorā un neirovaskulārā regulācija, endoteliālā disfunkcija.

 • Šūnu alerģisko reakciju mehānismu izpēte.

 • Vēža mikrošūnu rašanās mehānismi.

 • Šūnu malignizācijas un vēža šūnu rezistences rašanās morfoloģiskie mehānismi.

 • Noguruma fizioloģiskie mehānismi un psihofizioloģiskā adaptācija.

 • osteoporoze, osteorecepcija.

Direktors

Andrejs Ērglis