Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, pateicoties tā vēsturiskajai attīstībai, pētniecības tematikai un iesaistītajam personālam, ir kļuvis par Latvijas kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas zinātnisko centru. 

Darbības jomas:

 • kardiovaskulāro slimību epidemioloģija un profilakse;
 • invazīvā kardioloģija;

 • koronārā un perifērā ateroskleroze;

 • gēnu polimorfismu izpēte koronārās sirds slimības novērtēšanai. Sekundāro kardiovaskulāro slimību riska faktoru izpēte;

 • cilvēka šūnu un audu izmantošana jaunu ārstniecības metožu izstrādei;

 • metabolais sindroms, cukura diabēts un citas endokrīnās slimības;

 • vazomotorā un neirovaskulārā regulācija, endoteliālā disfunkcija;

 • šūnu alerģisko reakciju mehānismu izpēte;

 • vēža mikrošūnu rašanās mehānismi;

 • šūnu malignizācijas un vēža šūnu rezistences rašanās morfoloģiskie mehānismi;

 • noguruma fizioloģiskie mehānismi un psihofizioloģiskā adaptācija;

 • osteoporoze, osteorecepcija.

Direktors

Andrejs Ērglis