"Zvaigžņotā DEBESS" 2021. gada VASARA (252)

SATURS


AKTUĀLI
Jaunumi īsumā. Ilgonis Vilks
Vai arī tavā pagalmā ir meteorīts? Kārlis Bērziņš
Perseverance. Pirmie mēneši uz Marsa. Raitis Misa

VISUMA IZPĒTE
Habla spriedze. Ilgonis Vilks

MOBILĀ LIETOTNE
Plaukstā – telpiskas planētas. Mārtiņš Gills

SAULES SISTĒMA
Saules sistēmas devītā planēta – būt vai nebūt? Artūrs Vrubļevskis

FOTOSTĀSTS
Gredzenveida galaktika. Kristaps Kemlers

ZINĀTNES SASNIEGUMI
Globālās navigācijas satelītu sistēmas. Harijs Paveļčuks, Jānis Kauliņš
Ko spēj un nespēj fizika? Vjačeslavs Kaščejevs

OLIMPISKAIS IZAICINĀJUMS
Karuselis. Sagatavojusi Inese Dudareva

ASTROVIETA
Planetārijs Kopernika zinātnes centrā. Ausma Bruņeniece, Inese Dudareva

ATSKATS VĒSTURĒ
Astronomisko pulksteņu vēsture piemēros. Ilgonis Vilks

LATVIJAS ZINĀTNIEKI
In memoriam: Ilga Daube

DEBESS APSKATS
Debess spīdekļi 2021. gada vasarā. Juris Kauliņš