Ziema

«Zvaigžņotā DEBESS» 2015/16. gada ZIEMA (230) SATURS Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp. 
Interesants infrasarkanais objekts: oglekļa zvaigzne CIT 6 jeb RW LMi. A.Alksnis
Populāri par P.Bola kvaziperiodiskām funkcijām. I.Rabinovičs
Gaismas ātruma 300 gadi. M.Zepe Zinātnes ritums  – 3.lpp. 
Kurts Švarcs. Melnie caurumi Visumā. Atklājumi  – 10.lpp.
Irena Pundure. Habls atrod melno caurumu pāri tuvākajā kvazārā Mrk 231.
Irena Pundure. Habla sudraba gadadienas mirdzošais debess gobelēns. Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 14.lpp. 
Jānis Jaunbergs. Slāpekļa ledus pasaule. Apspriedes un sanāksmes  – 18.lpp.
Dainis Draviņš. Starptautiskā Astronomijas Savienība IAU un tās Ģenerālās Asamblejas. Atskatoties pagātnē  – 25.lpp.
Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (3.turpin.). Skolu jaunatnei  – 32.lpp.
Dmitrijs Docenko, Andrejs Cēbers, Dmitrijs Bočarovs, Jānis Timošenko. Latvijas 40. atklātā fizikas olimpiāde. Amatieriem  – 40.lpp.
Māris Krastiņš. Visuma vēsma Mālpilī.      
Mārtiņš Keruss. 14. amatierastronomu salidojums: šoreiz par Tumsu.
Īsumā: Ilgonis Vilks, Mārtiņš Doniņš. 28.sept.2015. pilns Mēness aptumsums fotogrāfijās. Grāmatas  – 45.lpp.
Ilgonis Vilks. 100 astronomijas grāmatas latviešu valodā.
Jānis Balodis. Pāršķirstot Jāņa Klētnieka grāmatu „Astronomija un    ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam” (nobeigums). Kosmosa tēma mākslā  – 56.lpp.
Jēkabs Štrauss. Astronomijas tēma Latvijas pastmarkās.
Natālija Cimahoviča. Rainis par dvēseli zvaigžņu telpā. Hronika  – 62.lpp.
Kārlis Bērziņš. Irbenes radioteleskopu darbība atjaunota.
Mārtiņš Gills. Saules pulksteņu speciālistu tikšanās Rīgā. Ierosina lasītājs  – 66.lpp.
Arturs Balklavs-Grīnhofs. Astromaģija, kuru dēvē par astroloģiju (1.turpin.).
Šoziem atceramies: I.D. Fricis Gulbis (19.I 1891.) – 125;
Alfrēds Volfmanis (13.II 1906.) – 100.  Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2015/16. gada ziemā.  – 73.lpp. Šoziem atceramies: I.D. Baltijas Ģeodēzijas komisija (31.XII 1925.) – 90. Contents. Содержание  - 80.lpp. Ilgmārs Eglītis. Baldones Riekstukalnā atklāti pieci jauni asteroīdi. – Vāku 3.lpp.   Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2016. gadam (Sastādītājs Juris Kauliņš)