Latvijas zinātnieki Latvijas simtgadei

No «ZvD» 227.numura  14.lpp. Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksta Zinātnes Vēstnesis 2014. gada 10. novembra Nr. 18 (476) 3. lpp. lasāma ziņa, ka Latvijas Zinātnieku savienības Valde 16. oktobrī apstiprinājusi ievērojamo Latvijas zinātnieku sarakstu Latvijas zinātnieki Latvijas simtgadei”. Šai personu sarakstā, kas veidots sakarā ar gatavošanos Latvijas valsts 100 gadu jubilejai, vērtējot  kas ir ko nozīmīgu veikuši Latvijas attīstībā, ir nosaukti pavisam 25 zinātnieki, tostarp 15 šo Sauli atstājušie, viņu vidū astronoms Jānis Ikaunieks (1912–1969) un radioastronoms Arturs Balklavs–Grīnhofs (1933–2005) – divi izcili arī zinātnes popularizētāji, kuriem ir bijusi izšķirīga loma «ZvD» liktenī. „Zvaigžņotās debess” dibināšana neapšaubāmi ir nepārejošas nozīmes Ikaunieka devums, šī gadalaiku izdevuma atbildīgais redaktors 11 gadus (1958-1969). Savukārt, pateicoties Balklavam, izdevās saglabāt žurnālu “Zvaigžņotā Debess”, kad atjaunotajā Latvijā daudzi populārzinātniskie izdevumi neizdzīvoja. Viņš bija «ZvD» atbildīgais redaktors (1969-2005) 36 gadus.

I.P.