2015. – Starptautiskais Gaismas un gaismas tehnoloģiju gads

No «ZvD» 227. numura STARPTAUTISKAIS GAISMAS un GAISMAS TEHNOLOĢIJU GADS  Andrejs Alksnis 2015. – Starptautiskais Gaismas un gaismas tehnoloģiju gads Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālasambleja jau 2013. gada  decembrī pasludinājusi 2015. gadu par Starptautisko gaismas un gaismas tehnoloģiju gadu (International Year of Light and Light-based Technologies), atzīstot, ka ir svarīgi celt globālu pārliecību par to, kā gaismas tehnoloģijas sekmē ilgstošu attīstību un nodrošina atrisinājumus globāliem izaicinājumiem enerģijas, izglītības, lauksaimniecības un veselības laukā. Piemēram, inovatīvi apgaismošanas risinājumi samazinās enerģijas patēriņu, ietekmi uz apkārtējo vidi, savukārt mazinot gaismas piesārņojumu tā, ka mēs visi varētu uz tumša debess fona apbrīnot Visuma spīdekļu krāšņumu*. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina arī astronomus iesaistīties šī notikuma  atzīmēšanā. Kā UNESCO LNK sauc (tulko) šo gadu, mēs nelemjam, taču šoreiz saduramies ar nosaukumu, kas var radīt pārpratumus, jo terminam „gaismas gads” ir jau sen astronomijā lietota cita nozīme: – Par gaismas gadu sauc attālumu, ko gaismas viļņi, izplatīdamies ar apm. 300 000 km lielu ātrumu vienā sekundē, noskrien vienā gadā … (A. Žaggers. Vispārīgā astronomija, I daļa. Rīgā, 1940, Latvijas Universitāte); – Attālumus līdz zvaigznēm mēra gaismas gados ... (I.Vilks. Astronomija vidusskolai. Zvaigzne ABC, 1996). Tātad jautājums ir par to, kā latviešu valodā tulkot to, kas angļu valodā ir "year of light", krievu valodā "год света", lai nebūtu pārpratumu. Ja tulkojam atpakaļ: “Starptautiskais gaismas gads”, – varam nonākt pie „International light year” vai «Международный cветово́й год», kas nepavisam neatbilst ANO Ģenerālās asamblejas izsludinātā gada nosaukumam „International Year of Light (IYL2015)” vai «Международный год света (МГС2015)». Citās valodās (piemēram, angliski un krieviski) šī gada kā LAIKA mērvienības nosaukums netiek jaukts ar astronomisko ATTĀLUMA mērvienību, un to iespējams ievērot arī latviešu valodā. Ieskatoties, kā tas saukts citās valodās: International Year of Light vai Международный год света, – latviski varētu lietot terminu “Starptautiskais gads gaismai” vai “Gaismas starptautiskais gads”. Protams, ja latviski lieto pilno šī pasākuma nosaukumu"Starptautiskais gaismas un gaismas tehnoloģiju gads", tad astronomiskais mērvienības nosaukums vairs neiejaucas. ---------- * Walker, C.E.; Pompea, S.M.; Green, R.F.; Fienberg, R.T.; Seitzer, P. Astronomy in the International Year of Light 2015. – American Astronomical Society, AAS Meeting #224, #316.05, 2014.