Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts (FSI) 2024. gada 4. aprīlī aicina piedalīties LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Revīzija pašizpratnei un valstsgribai".

FSI organizētajā diskusijā "Revīzija pašizpratnei un valstsgribai" uzstāsies seši runātāji, daloties savās pārdomās par attieksmi un attiecībām sociālajās institūcijās, sākot ar ģimeni un noslēdzot ar valsti, kā arī sniedzot plašāku izvērtējamu Eiropas Savienības kontekstā.

Konferences sekciju atklās bijušais Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, stāstot savu redzējumu par latviešu nācijas kā Latvijas valsts veidotāja un uzturētāja konstitucionālajiem un politiskajiem aspektiem. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators, LU Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps uzstāsies ar tēmu "Latvijas valsts nepārtrauktības realitāte okupācijas apstākļos (1940-1990) un sabiedrības vēsturiskās apziņas atjaunošanās".

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece Ina Druviete runās par simbolisko un pragmatisko aspektu kolīziju Latvijas valodas politikā, bet FSI direktore, LU profesore, filozofijas habilitētā doktore Maija Kūle analizēs mediju pasauli, aicinot meklēt atbildi uz jautājumiem - "Mediju pasaule: viedokļu burzma vai ideju attīstība? Ko vajag Latvijai?". 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas profesors Kaspars Kļaviņš sekciju sēdē uzstāsies ar tēmu "Nācijas koncepta perspektīvas un riski: filozofiskais un kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienu interpretācijās", bet priekšlasījumus noslēgs LU FSI vadošā pētniece Dagmāra Beitnere-Le Galla ar tēmu "Nācijas sevis apzināšanās un pašizpratnes dinamika teorijā un mūsdienu sociālo procesu diskursā".

Pēc priekšlasījumiem plānota diskusija un iespēja uzdot jautājumus runātājiem. 

Sekciju sēdes sākums plkst. 15.00, tā notiks LU Mazajā aulā (Rīga, Raiņa bulvāris 19). Ar pilnu sekciju sēdes programmu var iepazīties FSI tīmekļa vietnē.

Dalīties

Saistītais saturs

LU darbinieku kopsapulcē sveic Gada balvas ieguvējus
02.02.2024.

LU darbinieku kopsapulcē sveic Gada balvas ieguvējus