Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Iepriecinošs ir pedagoģijas studentu augstais pašvērtējums digitālajās kompetencēs, tomēr izglītības jomas eksperti norāda, ka skolās pedagogi saskaras ar izaicinājumiem, īstenojot tehnoloģijām bagātinātu mācīšanos, jo trūkst atbalsta digitālo risinājumu ieviešanai mācībās un digitālās kompetences pilnveidei skolotājiem pieejamā veidā, secināts Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pētījumā. 27. oktobrī LU Zinātņu mājā notiks konference, kurā plašāk tiks prezentēti pētījuma rezultāti.

Līdzās lasītprasmei, rakstītprasmei un rēķināšanai digitālā pratība mūsdienās kļuvusi par ikdienas nepieciešamību. Digitālo kompetenci veido ne tikai tehniskās prasmes, bet arī kognitīvie, sociālie un emocionālie darba un dzīves aspekti digitālajā vidē.

Digitālā kompetence ir būtiska pedagogiem, kuri vēlas būt informēti un iesaistīti vietēja un starptautiska mēroga izglītības nozares procesos. Šī kompetence var palīdzēt pedagogiem veikt savus tiešos darba pienākumus, profesionāli pilnveidoties, kā arī veicināt karjeras attīstību.

“Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas gan izglītības, gan tehnoloģiju jomā, ir svarīgi pētīt aktuālās vajadzības pedagogu un izglītības jomas studentu digitālo kompetenču pilnveidošanai, un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu izvirzīto profesionālo mērķu īstenošanā,” norāda Edīte Sarva, Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskā asistente.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka studenti savu digitālo kompetenci vērtē kā augstu un izglītības studentu digitālās kompetences pašnovērtējums neatšķiras no citu studiju jomu studentiem. Tomēr izglītības jomas eksperti uzsver skolotāju digitālās kompetences nepietiekamību, lai nodrošinātu kvalitatīvu tehnoloģijām bagātinātu mācīšanās pieredzi skolēniem un pedagogu negatīvo attieksmi pret izglītības digitalizāciju, kas saistīta ar atbalsta un resursu trūkumu šo procesu īstenošanai savā darbā.    

Digitālo resursu un atbalsta tehnoloģiju ieviešanai mācībās pieejamība, kā arī organizācijas līmeņa stratēģiju ieviešana, kas prasa digitālās kompetences pielietošanu un uzlabošanu varētu veicināt skolotāju digitālās kompetences pilnveidi, uzsver pētījuma īstenotāji. “Covid-19 pandēmijas un attālināto mācību pieredzes dēļ ir palielinājies pieprasījums pēc citādas pieejas izglītībā – tādas, kas veicina studentu autonomiju. Izglītības iestādēm savā ikdienas praksē jāiestrādā digitālie risinājumi. Sniedzot nepieciešamo atbalstu, mēs varam veicināt pozitīvu attieksmi pret digitalizāciju un nodrošināt, ka pedagogiem piemīt digitālā kompetence, kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanos digitālajā laikmetā,” norāda pētījuma autori.

Vairāk ar projekta “Augstākā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā”, rezultātiem varēs iepazīties 27. oktobrī LU Zinātņu mājas Alfas zālē.


KONFERENCES PROGRAMMA

Publikācija Development of Education Field Student Digital Competences—Student and Stakeholders’ Perspective lasāma brīvpieejā Sustainability žurnālā.

Dalīties

Saistītais saturs

LU un IZM diskusiju cikls par pedagogu sagatavošanu turpināsies Rīgā
14.12.2023.

LU un IZM diskusiju cikls par pedagogu sagatavošanu turpināsies Rīgā

Darba vidē balstīta prakse – viena no atslēgām kvalitatīvu pedagogu sagatavošanai
24.11.2023.

Darba vidē balstīta prakse – viena no atslēgām kvalitatīvu pedagogu sagatavošanai

LU un IZM reģionālo diskusiju cikls par pedagogu izglītību turpinās Ventspilī
22.11.2023.

LU un IZM reģionālo diskusiju cikls par pedagogu izglītību turpinās Ventspilī

Attīstām talantus meitenēm fizikā, matemātikā un programmēšanā
09.11.2023.

Attīstām talantus meitenēm fizikā, matemātikā un programmēšanā

Skolotāja profesijā nereti grūtākais ir darbs ar pieaugušajiem
03.11.2023.

Skolotāja profesijā nereti grūtākais ir darbs ar pieaugušajiem

“Mācītspēks” skolotāja Līva Jasmane: arī skolotājs ir cilvēks
02.11.2023.

“Mācītspēks” skolotāja Līva Jasmane: arī skolotājs ir cilvēks

Kā iesaistīt jauniešus un profesionāļus skolotāju pulkā?
30.10.2023.

Kā iesaistīt jauniešus un profesionāļus skolotāju pulkā?

LU studenti saņem 3000 eiro stipendijas no AS “Olainfarm”
26.10.2023.

LU studenti saņem 3000 eiro stipendijas no AS “Olainfarm”

Skolās ir daudz izcilu skolotāju, bet vajag vairāk jauno pedagogu
23.10.2023.

Skolās ir daudz izcilu skolotāju, bet vajag vairāk jauno pedagogu

Skolotājus vajag ne tikai sagatavot, bet arī prast noturēt skolās
23.10.2023.

Skolotājus vajag ne tikai sagatavot, bet arī prast noturēt skolās

Jaunais skolotājs Jānis Sarmis Bajinskis: esmu īstajā vietā
19.10.2023.

Jaunais skolotājs Jānis Sarmis Bajinskis: esmu īstajā vietā

Lai labākā skola būtu tā, kas tuvāk mājām – diskutē LU, IZM un novadu pašvaldības
13.10.2023.

Lai labākā skola būtu tā, kas tuvāk mājām – diskutē LU, IZM un novadu pašvaldības