Latvijas Universitāte. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs iesaistījies jaunā Interreg Europe projektā ”Bēgļu un migrantu sociāli-ekonomiskā integrācija” (SIRM), kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta ukraiņu kara bēgļu situācijai. Ar projekta palīdzību paredzēts veicināt efektīvāku valsts vai reģionālo politiku bēgļu integrācijai sabiedrībā un darba tirgū, pilnveidojot esošas programmas un iniciatīvas vai izstrādājot jaunas.

Saskaņā ar ANO Bēgļu lietu aģentūras aprēķiniem 82,4 miljoni cilvēku visā pasaulē 2020. gadā ir bijuši spiesti pamest savas mājas vajāšanas, bruņota konflikta, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu un citu apstākļu dēļ, kas nopietni traucē sabiedrisko kārtību. 2022. gadā uzsāktas kara darbības rezultātā savas mājas nācās pamest vairāk nekā 7 miljoniem ukraiņu. Stabilās ekonomiskās un politiskās situācijas dēļ ES valstis bieži tiek izvēlētas par galveno bēgļu un migrantu galamērķi. Nereti, lai pilnvērtīgi iekļautos jaunajā vidē, jaunpienācēji saskaras ar dažādiem šķēršļiem: valodas nezināšanu, nepietiekamu izglītību, vietējam darba tirgum nepiemērotām profesionālām prasmēm, līdzekļu trūkumu dzīvokļa īrei vai iegādei, u.c.

Latvijā projekts fokusējās uz ukraiņu kara bēgļu integrācijas stiprināšanu un pilnveidošanu. Kopš 2022. gada februāra Latvija ir uzņēmusi aptuveni 40 tūkstošus ukraiņu. Lai aktīvi palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tika ieviesti dažādi atbalsta pasākumi no valdības, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu puses.

Projekta SIRM uzdevums ir veicināt mehānismus, kas dotu iespēju jaunpienācējiem maksimāli pielāgoties jaunajā vidē un darboties neatkarīgi, kā arī palīdzēt politikas veidotājiem labāk izprast bēgļu un migrantu sociāli-ekonomiskās integrācijas potenciālu, izaicinājumus un vajadzības nacionālās vai reģionālās politikas virzienu pilnveidošanai. Piemēram, uzlabot esošas vai izstrādāt jaunas programmas vai iniciatīvas ukraiņu bēgļu integrācijai Latvijā.

Projekta SIRM rezultātā tiks pilnveidoti septiņi politikas instrumenti dažādās Eiropas valstīs – Polijā, Latvijā, Īrijā, Rumānijā, Slovākijā, Itālijā, Horvātijā. 

Projekts nodrošinās plašu pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi par bēgļu un migrantu problēmām un vajadzībām, organizējot gan sešas pieredzes apmaiņas vizītes, gan astoņus starpreģionālos tiešsaistes seminārus, lai regulāri pārrunātu pašreizējos migrācijas situāciju katrā projekta valstī (Observatory of Current Migration Problems). Pateicoties pieredzes apmaiņai būs iespējams uzzināt par dažādiem problēmu risinājumiem sociāli ekonomiskās integrācijas jomā, kas jau veiksmīgi darbojas dažādās ES valstīs.

2023. gada 4.–5. jūlijā Žešovā (Polijā) notika SIRM projekta atklāšanas sanāksme un pirmā pieredzes apmaiņas vizīte, ko rīkoja vadošais partneris Žešovas Reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Žešovas Sociālās politikas reģionālo centru. Vizītes laikā projekta partneriem un iesaistītajiem ekspertiem bija iespēja uzzināt par Piekarpatu vojevodistes situāciju, kas atrodas Ukrainas pierobežā un patvērumu devusi vismaz 20 000 ukraiņu bēgļiem.

Projekts SIRM tiks realizēts divās fāzēs un tā noslēgums paredzēts 2027. gada sākumā.

Dalīties

Saistītais saturs

LU piedalās projektā par jauniešu nodarbinātības iespēju veicināšanu lauku reģionos
30.08.2023.

LU piedalās projektā par jauniešu nodarbinātības iespēju veicināšanu lauku reģionos

Baldones Astrofizikas observatorijā atklāj jaunu asteroīdu “Artjuhs”
03.08.2023.

Baldones Astrofizikas observatorijā atklāj jaunu asteroīdu “Artjuhs”